بررسی عوامل موثر در تغییر مدل کسب و کار با توجه به یادگیری سازمانی بر اساس تحلیل پوششی داده ها (مورد مطالعاتی: بانک انصار)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 433

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CMIECONF01_020

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1399

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر در مورد بررسی عوامل موثر در تغییر مدل کسب و کار با توجه به یادگیری سازمانی بر اساس تحلیل پوششی داده ها (مورد مطالعاتی: بانک انصار اسلام آباد غرب ) می باشد که اهمیت تحقیق مدیریت کیفیت یکی از ابزارهایی است که در این پژوهش جهت تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر بررسی شده است.. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. داده ها از الگوسازی معادلات جمع آوری شده و برای تحلیل داده از روش اندرسن پترسن APاستفاده شده است. . روش تحلیل پوششی داده ها، با روش های علمی بر اساس بهینه سازی، واحد های کارا را مشخص می کند و از طرف دیگر برای واحد های ناکارا، شرایط لازم جهت نیل به کارایی را مطالعه می کند.رتبه بندی واحد های کارای سازمانی، در تحلیل پوششی داده های واحد های کارا صورت می گیرد تا بیان کند که کدام واحد کاراتر است (حسینی زاده و همکاران 1395). نتیجه بدست آمده این تحقیق این است که برخورد مناسب و توام با خوش رویی یکی از مهم ترین عوامل دست یابی به مدل کسب و کار مناسب بر خلاقیت سازمانی مدیران بانک انصار شعبه اسلام آبادغرب است که تاثیر مثبت معناداری دارد... روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. داده ها از الگوسازی معادلات جمع آوری شده و برای تحلیل داده از روش اندرسن پترسن AP استفاده شده است. نتیجه بدست آمده این تحقیق این است که برخورد مناسب و توام با خوش رویی یکی از مهم ترین عوامل دست یابی به مدل کسب و کار مناسب بر خلاقیت سازمانی مدیران بانک انصار شعبه اسلام آبادغرب است که تاثیر مثبت معناداری دارد

کلیدواژه ها:

تغییر مدل کسب و کار ، یادگیری سازمانی ، تحلیل پوششی داده ها

نویسندگان

احسان رستمی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع