تاثیر شیوه تدریس داستان گویی همراه با پویا نمایی بر یادگیری مفهوم حجم و جرم پایه ششم ابتدایی شهر گزبرخوار در سال تحصیلی 1398-99

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,062

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPCEE06_080

تاریخ نمایه سازی: 10 شهریور 1399

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر شیوه تدریس داستان گویی همراه با پویا نمایی بر یادگیری مفهوم حجم و جرم پایه ششم ابتدایی شهر گزبرخوار انجام شده است. در این پژوهش از روش شبه تجربی از نوع طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر گز برخوار در سال تحصیلی 99 - 1398 که شامل 347 نفر دانش آموز مشغول به تحصیل در 12 کلاس و 8 مدرسه دولتی و غیر انتفاعی می باشند. ابتدا دبستان برومند از بین دبستان های دخترانه شهر گز برخوار انتخاب شد و سپس از بین کلاس های پایه ی ششم این مدرسه که دو کلاس داشت با استفاده از روش تصادفی ساده یک کلاس 30 نفری برای گروه آزمایش ، و یک کلاس 30 نفری برای گروه کنترل انتخاب شد.محقق براساس الگوی اصول اولیه آموزش مریل نسبت به ساخت پویانمایی همراه با داستان گویی اقدام نموده است و آن را در گروه آزمایش به اجرا گذاشته است. پس از اجرا، مولفه های یادگیری ، ماندگاری مطلب در ذهن دانش آموزان و میزان تحقق این اهداف در سطوح بالا و پایین حیطه شناختی در دو گروه آزمایش و گواه مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. یافته های پژوهش براساس آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و نتایج نشان می دهد، در مولفه های بیان شده میانگین نمرات دانش آموزانی که در گروه آزمایش با شیوه تدریس داستان گویی همراه با پویا نمایی آموزش دیده اند، نسبت به دانش آموزانی که در گروه گواه و به شیوه معمول آموزش دیده اند بالاتر بوده و تفاوت معناداری بین نمرات گروه آزمایش و گواه وجود دارد.

نویسندگان

لیلا کنعانی جزی

دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه، اصفهان، ایران

عباس عبدلی سجزی

استادیار دانشگاه فرهنگیان، اصفهان، ایران