مدلسازی رفتار وابسته به زمان خاک های رسی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 518

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CEUCONF07_472

تاریخ نمایه سازی: 22 مرداد 1399

چکیده مقاله:

امروزه احداث سازه های عمرانی در محیط های خاکی امری اجتناب ناپذیر است و نیاز به مدله ای رفتاری برای توصیفهر چه بهتر رفتار مکانیکی این مصالح به شدت احساس میشود. خاک از جمله مصالحی است که با گذر زمان از خود رفتارویسکوز قابل توجهی نشان میدهدکه خصوصیت مشکل سازی در سازه های مهندسی است. طی چند دهه اخیر تلاش هایفراوانی برای ارائه مدلهای وابسته به زمان ویسکوپلاستیک در این راستا صورت گرفته است، چرا که آگاهی از رفتار بلند مدتپی و سازه ها هم از لحاظ هزینه و سازه از اهمیت بالایی برخوردار است. واضح است که مدل های وابسته به زمان ارائه شده تاکنون به طور کامل نمیتوانند رفتار خاک را پیش بینی کنند از این رو نیازمند آگاهی از نقاط قوت و ضعف هر کدام از آنهابرای بهبود و توسعه مدل های جدید هستیم. در مدل حاضر فرض شده است که کرنش های کل متشکل از دو قسمت کرنشهای برگشت پذیر و وابسته به زمان یا گرانرو است. کرنش های الاستیک از قانون هوک پیروی می کنند و برای محاسبهکرنش های گرانرو از یک قانون جریان ناهمراه استفاده شد. تئوری غالب به کار گرفته شده برای پیش بینی رفتار وابسته به زمانخاک در این مدل، تئوری بیش تنشی پرزینا است. از یک سطح تسلیم مشابه مدل های بر مبنای کم-کلی استفاده شد کهتوسط Yu ارائه شده است. همچنین برای بهبود پیش بینی رفتار خاک از رابطه تنش-اتساع ارائه شده توسط دافالیاس و لی استفاده شد. مدل رفتاری در محیط ویژوال فورترن کد نویسی شد و سپس با داده های آزمون فشاری سه محوری زهکشینشده بر روی خاک رس فوکاساکا صحت سنجی و ارزیابی شد. نتایج خروجی مدل تطابق بالایی با نتایج آزمایشگاهی دارندونشان از توانمندی مدل در توصیف رفتار وابسته به زمان خاک می باشند.

کلیدواژه ها:

خاک ، رفتار وابسته به زمان ، بیش تنشی ، سطح تسلیم

نویسندگان

حسین ملکی

دانشجوی ارشد مکانیک سنگ دانشگاه تربیت مدرس

مرتضی احمدی

استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

احسان طاهری

استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس