ارزیابی عملکرد با استفاده از روش تلفیقی BSC و AHP در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (مطالعه موردی شرکت کالسیمین زنجان)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 484

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

QMTM02_037

تاریخ نمایه سازی: 22 مرداد 1399

چکیده مقاله:

هدف – هدف از این تحقیق افزایش اثر بخشی و اعتبار BSC از طریق طراحی مدلی جامع جهت کمی سازی BSC جهت استفاده در شرکت کالسیمین می باشد، بطوری که کاستی های ناشی از ذهنی بودن وتوجه گزینشی مدیران (ارزیابان) را در ارزیابی شاخص های عملکرد کاهش داده و یکپارچه سازی ارزیابی را با لحاظ کردن سهم هر شاخص و هر گروه شاخص جهت استفاده در شرکت کالسیمین می باشد، بطوری که کاستی های ناشی از ذهنی بودن وتوجه گزینشی مدیران(ارزیابان) را در ارزیابی شاخص های عملکرد کاهش داده و یکپارچه سازی ارزیابی را با لحاظ کردن سهم هر شاخص و هر گروه شاخص در دستیابی به اهداف و استراتژی ها فراهم نماید طرح/متدلوژی -این تحقیق یک رویکرد تصمیم گیری چند معیاره را برای ارزیابی عملکرد شرکت کالسیمین زنجان، پیشنهاد می نماید. با توجه به چهار منظر کارت امتیاز متوازن، در این تحقیق ابتدا زیر معیار ها و شاخص های ارزیابی عملکردرا که در ادبیات مرتبط با ارزیابی عملکرد شرکت ها و سازمان های مختلف استخراج شده به طور خلاصه بیان شده است، سپس 16 زیر معیار متناسب با هر یک از چهار منظر BSC که با نظر خواهی از خبرگان انتخاب شده آورده شده است. پس از آن اوزان مرتبط با 4 منظر اصلی BSC و زیر معیار های مرتبط با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP محاسبه شده ، و اوزان تاثیر گذار رتبه بندی شده اند یافته ها- در این تحقیق از متدلوژی یک پارچه بر اساس مدل BSC جهت ارزیابی شرکت مورد بررسی استفاده شده و معیار های لازم جهت ارزیابی شناسایی گردید و بر اساس آن معیارهای اصلی و زیر معیارها مورد بررسی رتبه بندی شدند. این روش ضمن وفاداری به اصول BSC نقص های آن را کاهش داده و امکان پیش بینی شرایط آینده و برنامه ریزی جهت برطرف نمودن مشکلات را امکان پذیر می نماید نتایج- نتایج این پژوهش علاوه بر اینکه می تواند به طور کاربردی برای برنامه ریزی و بهبود شرکت کالسیمین زنجان و سایر شرکت های مشابه مورد استفاده قرار گیرد، در توسعه مدل BSC در شرکت های دیگر موثر بوده و ترکیبی مناسب از دو تکنیک BSC,AHP را برای جمع بندی نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده بدست می آید.

کلیدواژه ها:

کارت ارزیابی متوازن ، فرایند تحلیل سلسله مراتبی ، بورس اوراق بهادار تهران ، شرکت کالسیمین

نویسندگان

سحر عمرانی

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه صوفی رازی زنجان،زنجان