الگوهای ذهنی خریداران لوازم آشپزخانه خارجی با استفاده از روش کیو

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 366

فایل این مقاله در 34 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_BMR-5-4_006

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1399

چکیده مقاله:

 رشد اخیر جهانی شدن و گسترش تجارت بین المللی موجب شده بسیاری از شرکت ها فرصت هایی را برای توزیع محصولات خود در سراسر جهان کشف کنند. در حال حاضر، بررسی آنچه قصد مصرف کنندگان برای خرید محصولات خارجی را تحت تاثیر قرار می دهد به عنوان موضوعی بااهمیت در بازار جهانی مطرح است. در همین راستا هدف این پژوهش شناسایی الگوهای ذهنی (ذهنیت های مختلف) و عقاید خریداران لوازم آشپزخانه خارجی با استفاده از روش کیو است. پژوهش حاضر از دسته پژوهش های کاربردی به شمار می رود که به صورت آمیخته- اکتشافی است. مشارکت کنندگان این پژوهش که به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند، 25 نفر از زنان متاهل دارای حداقل مدرک لیسانس شهر بجنورد هستند. سپس دیدگاه های آنان با استفاده از تحلیل عاملی کیو مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن است که می توان چهار الگوی ذهنی متمایز را میان مشارکت کنندگان تحقیق در مورد خرید لوازم آشپزخانه خارجی شناسایی کرد که درمجموع 71 درصد از واریانس کل دیدگاه ها را تبیین می کند. چهار الگوی ذهنی مبتنی بر کیفیت، ذهنیت مبتنی بر برند، ذهنیت مبتنی بر کارکرد و ذهنیت مبتنی بر نژادگرایی از تفسیر نتایج حاصل شد و اهمیت و اولویت بندی عوامل شناسایی شده بر اساس الگوهای ذهنی صورت گرفت و درنهایت راهکارهایی برای استفاده از این عوامل پیشنهاد شد.

نویسندگان

حامد خراسانی طرقی

استادیار گروه مدیریت. دانشکده علوم انسانی.دانشگاه ازاد اسلامی، واحد بجنورد. بجنورد، ایران.

نیلوفر کشاورزی

دانشگاه ازاد اسلامی واحد بجنورد

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • پارسا، س. حاجی حیدری، ن. عباسی، الف.(1391) شناسایی و بررسی ...
 • پورسلیمی، م. هاشمیان، م. طباخیان، ل.(1395). بررسی تاثیر جهان وطن ... [مقاله ژورنالی]
 • ترکستانی، م. دهدشتی شاهرخ، ز، بخشنده، ق. (1394). الگوی عوامل ...
 • اثرگذاری ادراک مشتریان از محصول بر ارزش های فرهنگی حاکم بر بازار [مقاله ژورنالی]
 • حیدری مطلق، ر. (1390). الزامات مدیریت واردات در کشور. مجله ...
 • خوشگویان فرد، ع.(1386). روش شناسی کیو. مرکز تحقیقات صداوسیما. ...
 • شناسایی عوامل موثر بر قصد خرید کالاهای با برند خارجی در ایران (مورد مطالعه: لوازم خانگی، برند بوش و سامسونگ) [مقاله ژورنالی]
 • قاسمی، ح. دهدشتی شاهرخ، ز. سیفی، الف. (1391). بررسی عوامل ... [مقاله ژورنالی]
 • بررسی عوامل موثر بر نگرش مصرف کنندگان جوان به استفاده از کالاهای خارجی در ایران (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی ارشد MBA) [مقاله ژورنالی]
 • ملکی، م. شرفی و.(1395). شناسایی و دسته بندی ذهنیت کارآفرینان ...
 • Akram, A. Dwight, M, & Shakaib, A, M. (2011). Perceived ...
 • the moderating role of consumer ethnocentrism.International. Journal of Emerging Markets, ...
 • Akdogan, M, S. Ozgener, S. Kaplan, M. & Coskun, A. ...
 • ethnocentrism and consumer animosity on the re-purchase intent: the moderating ...
 • loyalty . Emerging Markets Journal, 2(1), 1-12. ...
 • Bahaee, M. & Pisani, M, J. (2009). Are Iranian consumers ...
 • bilateral environment Business Horizons, 52, 223-232. ...
 • Bhardwaj, V. Kumar, A. & Kim, Y. (2010). Brand analyses ...
 • the case of Levi’s. Journal of Global Marketing, 23 (1), ...
 • Batra, R. Venkatram, R. Dana, L, A. Jan-Benedict, E, M. ...
 • Local and Nonlocal Origin on Consumer Attitudes in Developing Countries. ...
 • Psychology, 9(2), 83-95. ...
 • Chung, J, E. & Pysarchik, D, T. (2000). A model ...
 • imported products in a Confucian culture. Marketing Intelligence & Planning, ...
 • Costa, C. Carneirob, J. & Goldszmidtc, R. (2016). A contingent ...
 • on foreign products evaluation: Interaction of facets of country image ...
 • International Business Review, 25(5), 1066-1075. ...
 • Demirbag,M. Sahadev, S. & Mellahi, K. (2010).Country image and consumer ...
 • economy products: the moderating role of consumer materialism. International Marketing ...
 • De Nisco, A. Mainolfi,G. Marino,V. & Napolitano,M.R. (2016). Effect of ...
 • consumer ethnocentrism and product-country images. A binational study on perception ...
 • during the Euro crisis. European Management Journal, 34(1), 59-68. ...
 • Dehdashti Shahrokh, Z. Kohyari-Haghighat, A. & Ottoofi, A. (2014). Identifying ...
 • on Purchase Intention of Foreign Brand in Iran (Case Study: ...
 • Brand Management, 1(1), 75-99. (in Persian) ...
 • Dehghanan, H. Khashei, V. & Bakhshandeh, G. (2014). Selecting Optimum ...
 • Household Appliances Industry Using A’WOT Method. International SAMANM Journal of ...
 • Business and Social Sciences, 2(2), 80-90. ...
 • Eastman, J, K. Goldsmith, R, E. & Flynn, L, R. ...
 • scale development and validation. Journal of Marketing Theory and Practice, ...
 • Ergin, E. & Handan, O, A. (2010). Consumers’ Purchase Intentions ...
 • Research Study in Istanbul, Turkey. International Business & Economics Research ...
 • Fakharmanesh, S. & Miyandehi, R, G. (2013). The purchase of ...
 • image, ethnocentrism and animosity: Iran market evidence. Iranian Journal Management ...
 • Ghasemi, H. Dehdashti Shahrokh, Z. & Seifi, A. (2012). Investigating ...
 • Ethnocentrism. Journal of Business Management Perspective, 11(3), 143-167. (in Persian) ...
 • Ghelich Khan, A. & Mashbaki, A. (2016). Investigating Factors Affecting ...
 • Consumers on the Use of Foreign Goods in Iran (Case ...
 • Research in Management and Accounting, 16(3), 145-163. (in Persian) ...
 • Hadadian, A. & Uni Asbforushani, A. (2015). The Effect of ...
 • Value Through Customers’Bias and Product Perceived value. Journal of Business ...
 • Researches, 7(14), 265-284. (in Persian) ...
 • Haque, A. Anwar, N. Yasmin, F. Sarwar, A. Zariyah, I. ...
 • of Foreign Products:A Study on Bangladeshi Consumer Perspective, SAGE Open, ...
 • Hazlin, N. Asshidin, N. Nurazariah, A. & Hafizzah, B, B. ...
 • value that influence consumer’s purchase intention towards American and local ...
 • of Procedia Economics and Finance, 35, 639 – 643. ...
 • Heidari, R. (2011). Requirements for import management in Iran. Monthly ...
 • Economic Research and Policies, 11(1), 63-90. (in Persian) ...
 • Hung, K. Chen, A, H. Peng, N. Hackley, C. Tiwsakul, ...
 • luxury brand purchase intention. Journal of Product & Brand Management, ...
 • Hoang, L. Phuong, N., & Ho, D. (2017). Effects of ...
 • Customer Purchase Intention: A Study of Imported Powder Milk. Academy ...
 • Javalgi, R, G., Pioche, K, V., Gross, A, C., & ...
 • ethnocentrism model to French consumers. International Business Review, 14, 325-44. ...
 • Jin, J, B. & Kang,H. (2011), Purchase intention of Chinese ...
 • test of a composite behavior intention model . Journal of ...
 • Kim,N. Eunha, C.& Eunju, K. (2017).Country of origin effects on ...
 • purchase intention: a closer look at Seoul, New York, and ...
 • Marketing Review, 34 (2), 1-22. ...
 • Kimpakorn, N. & Tocquer, G. (2010). Service brand equity and ...
 • of Services Marketing, 24(5), 378-388. ...
 • Klein, J, G. Ettenson, R. & Morris, M, D. (1998). ...
 • an empirical test in the People’s Republic of China. Journal ...
 • Knight, D, K. & Kim, E, Y. (2007). Japanese consumers ...
 • perceptions and purchase intention. Journal of Fashion Marketing and Management, ...
 • Klein, J, G. (2002). US versus them, or us versus ...
 • goods. Journal of International Business Studies, 33(2), 345-63. ...
 • Kumar,A. Hyun-Joo, L. &Youn-Kyung, K.(2009).Indian consumers purchase intention toward a ...
 • United States versus local brand. Journal of Business Research, 62, ...
 • Koubaa, Y. Methamem, B, R. & Fort, F. (2015). Multidimensional ...
 • images, and their effects on product evaluation. International Journal of ...
 • Lee, H, J. Kumar,A. &Kim,Y. (2010).Indian consumers brand equity toward ...
 • brand. Journal of Fashion Marketing Management,14(3),469–485. ...
 • Lee, J. & Nguyen, M, J. (2017.) Product attributes and ...
 • consumers. Journal of Retailing and Consumer Services, 35,76–83. ...
 • Madhurima, D. & Chaudhuri, H.R. (2014). Impact of firm’s reputation ...
 • towards foreign products . Marketing Intelligence & Planning, 32(5), 646-664. ...
 • Maleki Minbashrazgah, M. & Sharafi, V. (2016). Identifying and categorizing ...
 • entrepreneurs to entrepreneurial marketing by using Q-methodology. Journal of Entrepreneurship ...
 • Development, 9(3), 533-551. (in Persian) ...
 • Narang,R. (2016). Understanding purchase intention towards Chinese products: Role of ...
 • animosity, status and self-esteem. Journal of Retailing and Consumer Services, ...
 • Nes, E, B. Yelkur, R. & Silkoset, R. (2012). Exploring ...
 • a cross-national context. International Business Review, 21,751-765. ...
 • Nijssen, E. J. & Douglas, S. P. (2004). Examining the ...
 • of foreign trade. International Journal of Research in Marketing, 21, ...
 • O’Cass, A. & Siahtiri, V. (2013). In search of status ...
 • Examining the changing face of fashion clothing consumption in Chinese ...
 • Retailing and Consumer Services, 20 (6), 505-515. ...
 • Park, J, E. & Yoon, S, J. (2017), Antecedents of ...
 • involvement on purchase intentions . American Journal of Business, 32(1), ...
 • Parsa, S.  Hajiheydari, N. &  Abasi, E.  (2013). Identifying and ...
 • Issues and challenges in Iranian selected enterprises: Mixed method. Journal ...
 • Technology Management 4(13), 1-24. (in Persian). ...
 • Poursalimi, M.,  Hashemian, M., & Tabakhian, L. (2017). Investigation the ...
 • cosmopolitanism on their attitude toward domestic products by mediating role ...
 • ethnocentrism: In terms of social identity theory (Case of study: ...
 • Mashhad city). Journal of Business Management,8(4). 810-895. (in Persian) ...
 • Prentice, C. & Handsjuk, N.(2016). Insights into Vodka consumer attitude ...
 • Journal of Retailing and Consumer Services, 32, 7-14. ...
 • Quang,N. Truong, D,C. & Nguyen, H, L. (2017). The Effects ...
 • Consumer Animosity on the Willingness to Buy with the Mediating ...
 • Children s Food Case. Advances in Economics and Business, 5(8), ...
 • Reardon, J. Miller, C., Vida, I. & Kim, I. (2005). ...
 • development on the formation of brand and ad attitudes in ...
 • of Marketing, 39(7/8), 737-54. ...
 • Shimp, T. & Sharma, S. (1987). Consumer ethnocentrism: construction and ...
 • Journal of Marketing Research, 14, 280- 289. ...
 • Shoham, A. & Gavish, Y. (2016). Antecedents and Buying Behavior ...
 • Racism, National Identification, Consumer Animosity, and Consumer Ethnocentrism. Journal of ...
 • International Consumer Marketing,28(5), 1-13. ...
 • Souiden, N. Ladhari, R. & Chang, L. (2018). Chinese perception and willingness to ...
 • brands.  Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 30(4), 816-836. ...
 • Sweeney, J, C. & Soutar, G. (2001). Consumer perceived value: ...
 • scale. Journal of Retailing, 77 (2), 203–220. ...
 • Snyder, C, R. & Fromkin,H. (1977). Abnormality as a positive ...
 • validation of a scale measuring need for uniqueness. Journal of ...
 • Tee, P, K. Behrooz,G. Benjamin,C. Behrang,S. &Abbas,A,B. (2015). Purchase Intention ...
 • International Branded Clothes Fashion among Younger’s in Jakarta.International. Journal of ...
 • Business and Social Research, 8 (5), 8-17. ...
 • Tian, K, T. Bearden, W, O. & Hunter, G, L. ...
 • development and validation. Journal of Consumer Research, 28,50–66. ...
 • Torkestani, M, S. Dehdashti Shahrokh, Z. & Bakhshandeh, G. (2014). ...
 • Consumers Attitude and Purchase Intention toward Imported Products.Journal of Business ...
 • Management Perspective, 14(2), 49-57. (in Persian) ...
 • Tsai, S. (2005). Utility, cultural symbolism and emotion: A comprehensive ...
 • value. International Journal of Research in Marketing, 22,277-291. ...
 • Wang, C, L. Dongjin, L. Bradley R. Barnes c. & ...
 • and consumer purchase intention: Evidence from an emerging economy. International ...
 • Review,21, 1041–1051. ...
 • Xie, Y. Batra, R. & Peng, S. (2015). An Extended ...
 • and Local Brands: The Roles of Identity Expressiveness, Trust, and ...
 • Marketing, 23(1), 50-71. ...
 • Yoo, B. Donthu, N, & Lee S. (2000). An examination ...
 • equity.Journal of the Academy of Marketing Science, 28(2), 195–211. ...
 • Yunus, N. & Rashid, W. (2016). The Influence of Country-of-origin ...
 • The Mobile Phones Brand from China. Procedia Economics and Finance, ...
 • نمایش کامل مراجع