مطالعه عددی انتقال حرارت جابجایی نانوسیال هیبریدی MWCNT-Cuo در یک محفظه سه بعدی محیط متخلخل

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 685

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME28_372

تاریخ نمایه سازی: 22 تیر 1399

چکیده مقاله:

در مطالعه حاضر با استفاده از روش مخلوط دوفازی، انتقال حرارت طبیعی در یک محفظه حاوی نانوس یال با استفاده از روش عددی برر سی شدها ست. فاز اول، آب و فاز دوم نانوذرات نانولوله های کربنی چندجداره خواهند بود. برای بررسی عوامل مختلف، مطالعه عددی در اعداد رایلی بین 103 تا 106 و کسر حجمی نانوسیال از 0 تا سه درصد انجام پذیرفت. همچنین اثر محیط متخلخل نیز با استفاده از عدد دارسی بین 0 تا 60، بررسی شد. طبق نتایج با افزایش عدد رایلی و حاکم شدن ترم جابجایی، جریان نانوسیال به خوبی آشفته می شود و نتیجتا مقدار نا سلت متو سط افزایش می یابد. در رایلی پایین به دلیل ضعیف بودن نیروی شناوری، خطوط دما تقریبا هم شکل محفظه خواهند بود، اما در رایلی 106، افزایش نیروی شناوری باعث می شود تا آرایش یکنواخت خطوط دما بر هم بخورد. همچنین با استفاده از روش تاگوچی و نسبت سیگنال به نویز، ترتیب اهمیت پارامترها بررسی شد. در بین سه مورد مختلف، تخلخل و یا عدم تخلخل محیط بیشترین تاثیر را در میزان ناسلت متوسط خواهد داشت و در حالتهای مختلف، نسبت ناسلت یک محیط سیال به محیط متخلخل، به طور میانگین 100 برابر است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمدهمت اسفه

عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی مکانیک، تهران

سعید اسفنده

دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول،

محمدحسن کامیاب

کارشناسی ارشد دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی مکانیک، تهران