مطالعه عددی حرکت آب نمک در نفت تحت میدان الکتریکی در کانال افقی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 474

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME28_216

تاریخ نمایه سازی: 22 تیر 1399

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه، بررسی اثر میدان الکتریکی یکنواخت روی هیدرودینامیک قطرات آب نمک در نفت خام میباشد. برای این منظور، از نرمافزار تجاری کامسول مولتی فیزیک، که بر اساس روش المان محدود میباشد، استفاده شده است. پارامترهای متفاوت از جمله عدد کپیلاری الکتریکی، عدد رینولدز، جهت میدان الکتریکی روی فرایند حرکت یک قطره منفرد آب نمک در نفت خام تحت میدان الکتریکی بحث شده است. نتایج نشان میدهد، اعمال میدان الکتریکی، سبب تغییر شکل قطره و کشیدگی آن در راستای میدان الکتریکی میشود. مقدار این تغییر شکل با افزایش نسبت نیروی الکتریکی به کشش سطحی (عدد کپیلاری الکتریکی) بیشتر میشود. در شرایط یکسان، قطره درحالتیکه تحت میدان الکتریکی در راستای x قرار دارد نسبت به راستای میدان در جهت y، در مدت زمان مسیر کانال را طی کند. همچنین با افزایش عدد کاپیلاری الکتریکی در راستای y، از 0 تا 0/254 موقعیت مکانی نوک قطره 22 درصد به تاخیر میافتد.

نویسندگان

نیلوفر آلاشتی

دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه علوم و فنون مازندران، بابل

محسن پورفلاح

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علوم و فنون مازندران، بابل

آتنا قادری

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه روزبهان ساری