ژاپنی پویا ازطریق ورزش: تدوین، چشم انداز واجرا ی برنامه ی راهبردی ورزش پایه

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 830

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SASM02_088

تاریخ نمایه سازی: 22 تیر 1399

چکیده مقاله:

ورزش دارای ارزش ذاتی برای پاسخ به غریزه ی اساسی فعالیت جسمی بشر و ایجاد احساس رضایت، لذت و شادی می باشد و نقشکلیدی در جنبه های متنوعی از زندگی مردم ایفاء می کند. لذا کشورها همواره به دنبال راه کارهایی عملیاتی برای حفظ و ارتقاء سلامتروانی و جسمانی، تولید نشاط اجتماعی و بالا بردن موفقیت ملی در جوامع بین المللی بوده اند. کشور ژاپن نیز به عنوان کشوری با امیدبه زندگی عمومی 86/4 سال، همواره درصدد تدوین طرح هایی بوده است که منجر به بهبود کیفیت سلامت و زندگی مردمانش شود. این تحقیق به بررسی تدوین، خط مشی و راهبردهای اجرایی ورزش همگانی در ژاپن می پردازد. روش تحقیق برحسب نحوه ی گردآوریاطلاعات، روش کیفی و برمبنای هدف، کاربردی است و برای گردآوری داده ها، به بررسی اسناد و مدارک مرتبط پرداخته شد.در ژوئن 2011 و به بدنبال بازنگری جامع قانون توسعه ی ورزشی بعد از 50 سال، قانون اساسی ورزش ژاپن تصویب شد وبه دنبال آنسند اجرایی طرح ورزش پایه ی ژاپن در مارس 2012 ، ابلاغ شد. هدف این طرح؛ تحقق ایده های اساسی ورزش و سلامت مندرج درقانون اساسی ورزش و ارتقاء ورزش همگانی دریک دوره ی 10 ساله است و درهمین راستا اقدامات جامع ونظام مندی به منظور پیشرفتبرنامه در پنج ساله دوم تبیین شده است. شکل گیری این طرح، حاصل جلسات ومذاکرات فشرده ی شش ماهه ی شورای آموزش وپرورش مرکزی و پیگیری های مستقیم وزیر آموزش و پرورش، فرهنگ، ورزش، علوم و تکنولوژی ژاپن می باشد. هماهنگ سازی خطمشی ها در میان وزارتخانه های مرتبط ، به عهده ی کمیته ی توسعه ی ورزش بود. قانون نیز تصریح می کند که؛ مسوولیت محققشدن طرح، به عهده ی وزیر آموزش و پرورش، فرهنگ، ورزش، علوم و تکنولوژی ژاپن می باشد.این طرح ازطریق ایجاد محیط های ورزشی و باتوجه به نیازها، استعدادها و علاقه مندی مردم- صرف نظراز سن، جنس و یا ناتوانی - درتلاش است تا با همگانی کردن ورزش در ژاپن و در میان اقشار مختلف، سلامت همه جانبه کشور را ارتقاء دهد. این طرح در هفتسرموضوع که با یکدیگرمرتبط هستند، تدوین شده است: 1- افزایش فرصت های ورزشی برای کودکان. 2- توسعه فعالیت های ورزشی منطبق بر مراحل مختلف زندگی. 3- بهبود محیط های ورزش عمومی برای استفاده همه ی افراد جامعه. 4- آموزش منابع انسانی و توسعه محیط های ورزشی به منظور افزایش رقابت های بین المللی. 5- توسعه تعاملات بین المللی از طریق برگزاری مسابقات بین المللی مانند بازی های المپیک و پارالمپیک. 6- ترویج فرانگری و انصاف/عدالت در جهان ورزش و 7- ایجادچرخه ی اخلاق در جهان ورزش.یافته های تحقیق نشان می دهد که: بر اساس اهمیت نقش های گوناگون ورزش، طرح ورزش همگانی ژاپن بر اهمیت تلاش برای ایجاد جامعه ای که در آن همه ی مردم بتوانند اززندگی شاد وسالم لذت ببرید تاکید دارد و برای تحقق بخشیدن به چنین جامعه ای، اینطرح براهمیت فعالانه ی ترویج ورزش از طریق هماهنگی و همکاری درتمام سطوح ملی اعم از؛ سازمان های دولتی و غیردولتی،فرمانداری ها، مدارس، تشکیلات ورزشی، عاملین کسب و کارخصوصی و نهادهای مختلف دیگر درگیر در ورزش، تاکید دارد.

نویسندگان

علی اصغر مهرپور

دانشجوی دکتری مدیریت وبرنامه ریزی ورزشی، دانشگاه علامه

حسن حاجی زاده

مدرس دانشگاه فرهنگیان

خلیل حاجی زاده

مدرس دانشگاه فرهنگیان