بررسی دیدگاه آیه الله معرفت= در تحلیل برخورد موسی7 با هارون7 بعد از واقعه گوساله پرست شدن بنی اسرائیل

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 485

فایل این مقاله در 27 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PAVAH-1-1_006

تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1399

چکیده مقاله:

یکی از مسائل چالشی مطرح شده در قرآن کریم، برخورد تند حضرت موسی7 با حضرت هارون7 بعد از گوساله پرست شدن بنی اسرائیل است، تا کنون توجیهات زیادی در تحلیل این برخورد ارائه شده است؛ اما آیه الله معرفت، با اثبات درجاتی از کوتاهی برای هارون7 تلاش کرده اند این رفتار را تحلیل کنند. ایشان با اثبات طبیعی بودن غضب موسی7، تلاش های آن حضرت را در راستای مجازات و اصلاح بنی اسرائیل توصیف می کند. آن حضرت، در راستای کشف عوامل پدیدآورنده این انحراف، ابتدا ملامت خود را متوجه هارون7 می کند، زیرا ایشان در زمان وقوع این انحراف، رهبر بنی اسرائیل بود و هر مسئولی در این گونه موارد باید پاسخ گو باشد. هارون7 نیزاگرچه عذر خود را بیان می کند، اما این عذر نمی توانست وی را به طور کامل تبرئه کند، از این رو، برای وی از خداوند طلب مغفرت کرد. این دیدگاه دارای نقاط مثبتی، از جمله: توجه به شخصیت زمامدار بودن موسی7، طبیعی بودن غضب آن حضرت و قلمداد کردن اقدامات ایشان در راستای مجازات و اصلاح بنی اسرائیل است، اما مهم ترین ابهام آن اثبات کوتاهی برای هارون7 با توجه به طلب مغفرت حضرت موسی7 برای ایشان است.

نویسندگان

حمید نادری قهفرخی

دانش آموخته کارشناسی ارشد معارف قرآن دانشگاه مفید و دانشجوی دکتری مدرسی معارف دانشگاه معارف قم، قم، ایران.