محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- نقش باکتری های تولید کننده سیدروفور بر رشد و جذب عناصر غذایی کم مصرف در قلمه های انار

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 331

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SSCI16_417

تاریخ نمایه سازی: 16 تیر 1399

چکیده مقاله:

انار یکی از محصولات مهم و با ارزش باغبانی ایران است. به دلیل آهکی بودن و pH بالای خاک در بسیاری از باغات انار در ایران، جذبعناصر کم مصرف توسط درختان و نهال های انار پایین بوده و این امر کاهش رشد و عملکرد آن را در پی داشته است. یکی از راهکارهای نوین برایافزایش جذب عناصر کم مصرف در گیاهان، استفاده از باکتری های محرک رشد گیاه می باشد. در این پژوهش تاثیر 4 سویه باکتری.Pseudomonas sp (شاهد (B(3), B(2), B(1), (B(0) و (B(4) با توانایی تولید سیدروفور بر رشد و جذب عناصر آهن، روی، منگنز و مس توسط قلمه های انار در شرایط گلخانه ای بررسی شد. نتایج نشان داد که استفاده از این باکتری ها موجب افزایش وزن خشک برگ و ریشه قلمه های انار شد.بیشترین وزن خشک برگ و ریشه قلمه های انار به ترتیب برابر با 57 / 2 و 04 / 2 گرم بر نهال از کاربرد سویه (B(4 بدست آمد. همچنین تلقیح با این باکتری ها موجب افزایش جذب عناصر آهن، روی، منگنز و مس در برگ قلمه های انار شد که نقش سویه های (B(1 و (B(4 در این افزایش بیشتر ازدیگر سویه ها بود. بنابراین استفاده از باکتری های تولید کننده سیدروفور می تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت تغذیه ای و رشد قلمه های انار داشته باشد.

کلیدواژه ها:

باکتری های محرک رشد گیاه ، تغذیه انار ، جذب آهن ، ریشه زایی

نویسندگان

فرهاد آذرمی آتاجان

استادیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند