تاثیر محلول پاشی نانوکلات آهن و منگنز روی عملکرد و اجزای عملکرد جو (Hordeum vulgare L.) تحت شرایط کمبود آب آبیاری در مراحل مختلف رشد

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 462

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ESCS-11-4_005

تاریخ نمایه سازی: 9 تیر 1399

چکیده مقاله:

جو یکی از سازگارترین غلات است که در شرایط آب و هوایی مساعد، در خاک حاصلخیز که قابلیت نگهداری آب در آن زیاد باشد کشت می گردد. این گیاه نسبت به گندم در برابر خشکی مقاوم تر است، پدیده خشکی در ایران یکی از مهم ترین عوامل محدودکننده تولیدات زراعی است. اعمال تنش کم آبی به شدت اجزای عملکرد و عملکردهای بیولوژیک و دانه را کاهش می دهد. استفاده از نانو کودها منجر به افزایش کارایی استفاده از عناصر غذایی، مدیریت صحیح مصرف کود و کاهش تعداد دفعات کاربرد کود می شود. بدین منظور آزمایشی به صورت کرت های خردشده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 95 - 1394 در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایش شامل کاربرد کود نانو کلات آهن و منگنز دارای 11 سطح به ترتیب شامل غلظت یک در هزار کود نانو کلات آهن، سه در هزار کود نانو کلات آهن، یک و نیم در هزار نانو کلات منگنز، سه در هزار کود نانو کلات منگنز، یک در هزار کود نانو کلات آهن و یک و نیم در هزار کود نانو کلات منگنز، یک در هزار کود نانو کلات آهن و سه در هزار کود نانو کلات منگنز، یک و نیم در هزار کود نانو کلات منگنز و سه در هزار کود نانو کلات آهن، سه در هزار کود نانو کلات آهن و سه در هزار کود نانو کلات منگنز، بدون محلول پاشی (شاهد)، محلول پاشی آب خالص، سه در هزار کود میکرو آهن و سه در هزار کود میکرو منگنز، به عنوان فاکتور فرعی و رژیم های آبیاری در سه سطح بدون تنش (50% آب قابل استفاده مزرعه)، کم آبی در مرحله رویشی (30% آب قابل استفاده مزرعه در مرحله رویشی) و کم آبی در مرحله زایشی (30% آب قابل استفاده مزرعه در مرحله زایشی بود، به عنوان فاکتور اصلی بودند. نتایج نشان داد که محلول پاشی سطوح مختلف نانو کلات آهن و منگنز در مراحل رویشی و زایشی موجب افزایش میزان عملکرد و اجزای عملکرد خصوصا در مرحله ی رویشی شد، حال آنکه تیمار شاهد (بدون محلول پاشی) کمترین میزان عملکرد و اجزای عملکرد را داشت. همچنین اثرات متقابل نانو کلات آهن و منگنز و سطوح مختلف تنش کمبود آب بر کلیه صفات اندازه گیری شده به جز شاخص برداشت معنی دار بود. درنهایت نتایج نشان داد که تنش کم آبی در مرحله زایشی و رویشی موجب کاهش و استفاده از نانو ذرات موجب افزایش میزان عملکرد و اجزای عملکرد می گردد؛ بنابراین، عوارض جانبی ناشی از کمبود آب می تواند در این منطقه و مناطق مشابه با محلول پاشی نانو کلات آهن و منگنز کاهش یابد.

نویسندگان

حسین زاهدی

گروه کشاورزی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

اکبر علی پور

گروه کشاورزی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Ahmadi, A.S., Gharineh, M.H., Bakhshandeh, A., Fathi, Gh., Naderi, A., ...
 • Bagheri, A.S., 2009. Effect of drought stress on germination, growth, ...
 • Bagheri-Khoulenjani, M., Salamati, M.S., 2011. Morphological reaction and yield of ...
 • Bakhshi-Khaniki, Gh., Fattahi, F., Yazdashi, S. 2007. Effect of drought ...
 • Blum, A., 1996. Crop responses to drought and the interpretation ...
 • Caliskan, S., Ozkaya, I., Caliskan, M.E., Arsalan, M., 2008. The ...
 • Chanbdracar, B.L., Sechar, N., Tuteja, S.S., Tripathi, R.S., 1994. Effect ...
 • Daneshian, J., 2000. Ecophysiological study of water deficit on soybean. ...
 • Davoudi, N., Seghateslami, M.J., Mousavi, S.G., Nasrabad, A.A., 2013. The ...
 • Demirkiran, A.R. 2009. Determination of Fe, Cu and Zn Contents ...
 • Fathi, Gh. A., Arainnia, N., Enayat-Gholizadeh, M.R., 2009. Effect of ...
 • Galeshi, S., Bayat-Tork, Z., 2005. Effect of low water stress ...
 • Ghaffari-Malayeri, M., Akbari, Gh., Mohammadzadeh, A., 2012. Response of yield ...
 • Ghanbari, S., Mousavi, Gh. 2016. Grain corn yield under the ...
 • Habibzadeh, Y., Mamghani, R., Kashani, A., 2007. Effect of different ...
 • Imayavaramban, V., Jeyasingh, J., Thanunathan, K., Singaravel, R., Manuel, R.I., ...
 • Lak, S., Naderi, N., Siadat, S.A., Aynehband, A., Noormohammadi, G. ...
 • Lalinia, A.A., Majnoon-Hosseini N., Galostian N., Esmaeilzadeh-Bahabadi, M., Marefatzadeh-Khameneh, M., ...
 • Leilah, A.A., Badawi, M.A., Moursy, E.L., Attia, A.N., 1990. Response ...
 • Mahler, R.L., Westermann, T., 2003. Essential plant micro nutrient.1- zinc ...
 • Malakoti, M.J., Tehrani, M.M., 1999. Effect of micronutriens on the ...
 • Marschner, H., 1995. Mineral Nutrition of Higher Plants. 2nd ed., ...
 • Mohamadipoor, R., Sedaghathoor, S., Mahboub-Khomami, A., 2013. Effect of application ...
 • Movahedi-Dehnavi, M., 2004. Effect of spraying of low-level elements (zinc ...
 • Naderi, M., Danesh-Shahraki, E., 2011. Application of nanotechnology to optimize ...
 • Naeimi, M., Akbari, Gh., Shiranirad, A.M., 2008. Evaluation of drought ...
 • Pandey, R.K., Marienville, J.W., Adum, A., 2000. Deficit irrigation and ...
 • Rahimizadeh, M., Kashani, A., Zare-Feizabadi, A., Madani, A. Soltani, A., ...
 • Ramroudi, M., Keikhajaleh, M., Golvi, M., Seghateslami, M.J., Baradaran, R., ...
 • Rezaei, A., Kamkar-Haghighi, A.A. 2009. Effect of moisture stress in ...
 • Ribas-Carbo M., Robinson, S.A., Giles, L., 2005. The Application of ...
 • Roozbahani, A., Ghorbani, P., Mirzaei, M.M., Ourojnia, S. 2013. Evaluating ...
 • Sadeghipour, A., Aghaei, P., 2014. Effect of drought stress and ...
 • Sadeghipour, O., 2008. Effect of withholding irrigation at different growth ...
 • Sadeghipour, O., 2009. The influence of water stress on biomass ...
 • Sajedi, K., Ebadi, A., 2006. Effect of drought stress on ...
 • Sayyari-zahan, M.H., Singh-Sadana, U., Steingrobe, B., Claassen, N., 2009. Manganese ...
 • Tandon, H.L.S., 1999. Micronutrients in soils, crops and fertilizers: a ...
 • Tewari, R.K., Kumar, P., Sharma P.N., 2005. Sign of oxidative ...
 • Thalooth, A.T., Tawfik, M.M., Mohamed, H.M., 2006. A comparative study ...
 • Torabian, Sh., Zahedi, M., 2013. Effect of feeding leaf of ...
 • Zabet, M., Hossainzadeh, A., Ahmadi, A., Khialparast, F., 2003. Effects ...
 • Zadehbagheri, M., Kamelmanesh, M.M., Javanmardi, S., Sharafzadeh, S., 2012. Effect ...
 • نمایش کامل مراجع