بررسی اثرات کود های ارگانیک (آلی) بر رشد گیاهان فضای سبز (گل داوودی و خورشیدی)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,775

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISECO04_010

تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1399

چکیده مقاله:

توجه به اثرات کودهای ارگانیک بر رشد و خصوصیات مورفولوژیکی گیاهان در فضای سبز (گیاهان فضای سبز به دلیل سریعالرشد بودن و بارز بودن اثرات مواد ارگانیک (آلی) در رشد و نمو و مورفولوژیکی آنها انتخاب شدند) آزمایشی در بهار سال 1394 درسه مرکز تحقیقاتی زاهدان با خصوصیات آب مختلف انجام شد. EC آب سه مرکز به ترتیب 11/2، 6/5 و 1/1 میلی موس بوده که سه حالت شور، متوسط و مطلوب می باشد. در هر مرکز 8 کرت 4 متر مربعی شامل شاهد (بدون کود)، کود حیوانی (4 کیلوگرم درمترمربع) کمپوست (در دو مقدار 5 و 10 کیلوگرم در مترمربع) و بیوکمپوست (در دو مقدار 5 و 10 کیلوگرم در مترمربع) آماده وکشت بصورت بذرکاری و نشاء کاری صورت گرفت (گل داودی و خورشیدی).تحقیقات در سه مرکز نشان داد که کودهای ارگانیک در مرکز شماره یک و دو که EC آب آنها به شدت بالا بوده اند اثر مطلوبی نداشته و باعث عدم جوانه زنی یکنواخت، سوختگی گیاهچه ها و رشد نامناسب بوته ها شده اند، که این مساله در مقادیر 10کیلوگرم در مترمربع مشهودتر بود. اما در تیمار شاهد و کود حیوانی وضعیت مناسب تری را شاهد بودیم. به علت شوری آب وخاک جذب آب و عناصر غذایی (به علت کاهش پتانسیل اسمزی و بلوکه شدن عناصر غذایی روی ذرات خاک) کاهش یافته ضمناخاک سطحی به علت تجمع املاح سفت شده و جوانه زنی به صورت غیر یکنواخت صورت گرفته است . در مرکز شماره 3 به علتمطلوب بودن کیفیت آب آبیاری و عملکرد مقابل مناسب آن با مواد آلی و ارگانیک کیفیت گیاهان کشت شده و گلدهی آنها بسیارمطلوب بوده و سبزینگی آن خوب بوده است، میزان تلفات گیاهچه ای بسیار کم و مواد زیستی نقش موثری را در بهبود کیفیتگیاه ایفا کردند.

نویسندگان

سامره راحتی

کارشناس ارشد آب و خاک سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زاهدان