بررسی میزان فنلکل، فلاونوئید و اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه آویشن باغی (.Thymus vulgaris L) در منطقه رامیان استان گلستان

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 973

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPSA10_025

تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1399

چکیده مقاله:

آویشن باغی (.Thymus vulgaris L) گیاهی متعلق نعنائیان (Lamiaceae) است. این گیاه دارای ساختار بوته ای، چندساله و دارای ساقهمستقیم و علفی یا چوبی میباشد. ماده موثره آویشن دارای اثرات آرام بخش، رفع کننده التهابات حنجره، برونشیت، آسم، عفونت های مزمن روده روماتیسمو مقوی معده است. با توجه به اهمیت ترکیبات فنل، فلاونوئید و آنتی اکسیدانی موجود در آویشن کوهی به منظور تولید داروهای تخصصی در صنایعداروسازی، هدف از انجام این تحقیق مقایسه میزان فنلکل، فلاونوئید و اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی دو ارتفاع مختلف میباشد که در قالب طرح کاملاتصادفی در منطقه رامیان مورد بررسی قرار گرفت.اندازه گیری فاکتورهای مورد نظر با دستگاه اسپکتروفتومتر انجام پذیرفت.نتایج این پژوهش نشان داد کهمیزان فعالیت آنتی اکسیدانت، میزان فنل و فلاونوئیدکل در ارتفاعات و اندام های مختلف متفاوت و معنی دار بود به طوریکه میزان فنل و فلاونوئید در ارتفاع1800 متر بیشتر از ارتفاع 750 متر بود، از طرفی میزان فعالیت آنتی اکسیدانی در ارتفاع 750 متر بیشتر از ارتفاع 1800 متر بود.

نویسندگان

سعید دانش

سرگروه آموزش رشته گیاهان دارویی اداره کل آ.پ استان گلستان. کارشناس ارشدگیاهان دارویی. موسسه غیرانتفاعی بهاران

نفیسه غلامی گیفان

کارشناس ارشدگیاهان دارویی. موسسه غیرانتفاعی بهاران