بررسی میزان فنلکل، فلاونوئید و اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی در اندام ساقه و برگ گیاه درمنه (.Artemisia spp) در منطقه خوش ییلاق شهرستان شاهرود

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 834

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPSA10_024

تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1399

چکیده مقاله:

درمنه (.Artemisia Spp) گیاهی یکساله و از تیره Asteraceae-Compositae (کاسنی ها) می باشد. درمنه، به دلیل داشتن چند نوع اسانس،ترکیبات گلیکوزیدی و آلکالوئیدی به عنوان یک گیاه دارویی مورد استفاده قرار می گیرد. آللوپاتین های شناخته شده در این گیاه دارای خاصیت سمیهستند و بیشتر شامل ترکیبات آلکالوئیدی، گلیکوزیدی و فنلی می باشند. پیکر رویشی این گیاه حاوی متابولیت های ثانویه متعددی می باشد. با توجه بهاهمیت ترکیبات فنل، فلاونوئید و آنتی اکسیدانی موجود در درمنه به منظور تولید داروهای تخصصی در صنایع داروسازی، هدف از انجام این تحقیق مقایسهمیزان فنلکل، فلاونوئید و اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی در اندام ساقه و برگ گیاه درمنه و همچنین تاثیر ارتفاع بر عملکرد این ترکیبات میباشد کهدر قالب طرح کاملا تصادفی در منطقه خوش ییلاق شاهرود مورد بررسی قرار گرفت. اندازه گیری فاکتورهای مورد نظر با دستگاه اسپکتروفتومتر انجامپذیرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که میزان فعالیت آنتی اکسیدانت، میزان فنل و فلاونوئیدکل در ارتفاعات و اندام های مختلف متفاوت بوده وهمچنیناثرات متقابل ارتفاع با هر یک از فاکتورهای اندازه گیری شده مقایسه نیز معنی دار بود.

نویسندگان

سعید دانش

سرگروه آموزش رشته گیاهان دارویی اداره کل آ.پ استان گلستان. کارشناس ارشدگیاهان دارویی. موسسه غیرانتفاعی بهاران

نفیسه غلامی گیفان

کارشناس ارشدگیاهان دارویی. موسسه غیرانتفاعی بهاران