بررسی اثر عصاره فلفل سیاه بر میزان آنزیم های کبدی در موش های صحرایی نر بالغ دیابتی و غیر دیابتی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,652

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPSA10_004

تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1399

چکیده مقاله:

دیابت ناهنجاری متابولیکی است که با آسیب های بافتی فراوانی از جمله آسیب به کبد همراه می باشد. فلفل سیاه ماده مغذی استکه در طب سنتی نیز از آن استفاده می گردد. همچنین با توجه به نقش استرس اکسیداتیو در ایجاد کبد چرب غیر الکلی و کاهشآنتی اکسیدان در این بیماری ،بر آن شدیم تا اثر عصاره فلفل سیاه را بر آنزیم های ALT, AST و ALP در موش های صحرایی نر بالغ دیابتی شده و غیر دیابتی بررسی کنیم.روش کار:در این پژوهش 90 موش صحرایی نر بالغ با وزن 220-200 گرم در گروه های کنترل ، شاهد ، تجربی دیابتی و غیردیابتی مورد مطالعه قرار گرفتند .هر گروه شامل 9 سر موش بود .گروه های تجربی به ترتیب دوزهای 1،2 و 4 میلی لیتر عصارهفلفل سیاه را به ازای وزن هر موش و به مدت 21 روز به صورت گاواژ دریافت کردند .برای ایجاد دیابت از تزریق درون صفاقی 60میلی گرم بر کیلوگرم استرپتوزوتوسین استفاده شد. در پایان روز 21 ام از فلب حیوانات خون گیری به عمل آمد و سپس میزانسرمی آنزیم های ALP, AST و AST اندازه گیری گردید. داده ها به کمک آنزیم ANOVA و تست پیگیری LSD مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد که عصاره فلفل سیاه باعث کاهش معنی دار آنزیم های کبدی ALT, AST و ALP ؛ (p> 0.05) درگروه های دیابتی شده نسبت به گروه کنترل می شود و در گروه های سالم تاثیر معنی نداری نداشت.نتیجه گیری : فلفل سیاه با داشتن مواد فلاونوئیدی و آنتی اکسیدانی و همچنین از طریق کاهش قندخون باعث کاهش آنزیمهای ALT, AST و ALP در موش های دیابتی شده می گردد.

کلیدواژه ها:

فلفل سیاه با داشتن مواد فلاونوئیدی و آنتی اکسیدانی و همچنین از طریق کاهش قندخون باعث کاهش آنزیم های ALT ، AST و ALP در موش های دیابتی شده می گردد

نویسندگان

مانا مقدسی

دانشجوی رشته زیست شناسی تکوین دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران-ایران

عالم آراغلامی

استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری – ساری ایران

سیمین محمدی گرجی

استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری – ساری ایران