بهبود تحمل پذیری و تشخیص خطا در محاسبات ابری بر اساس دو سیستم فازی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 532

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CITI03_002

تاریخ نمایه سازی: 24 خرداد 1399

چکیده مقاله:

در سال های اخیر محاسبات ابری در حال تبدیل شدن به یک تکنولوژی مهم در حوزه فناوری اطلاعات است. در این تکنولوژی منابع قابلگسترش و اغلب مجازی شده، به صورت یک سرویس پردازشی و از طریق شبکه های ارتباطی مانند شبکه های محلی و اینترنت عرضه می شود.گاهی اوقات ممکن است، حجم و نوسانات زیاد ابر وضعیت اجرای برنامهها را به یک حالت غیر منتظره هدایت کند. بنابراین برای دستیابی بهقابلیت اطمینان، دردسترس بودن و بهرهوری در محاسبات ابری، خطا و شکست باید بطور موثری پیش بینی و تشخیص داده شود. بمنظور حداقل-سازی تاثیر خرابی سیستم ها و اجرای صحیح برنامه های کاربردی از روشهای تحمل پذیری خطا استفاده می شود. بسیاری از مطالعات تنها بر رویتشخیص خطا تمرکز دارند و بهبود تحمل پذیری خطا را در نظر نمی گیرند. به همین دلیل، در این تحقیق علاوه بر تجزیه و تحلیل دقیق ماهیتخطا و تشخیص آن، یک روش مبتنی بر فازی برای ارائه پاسخ مناسب جهت تحمل پذیری خطا نیز مطرح شده است. در این روش برای افزایشتحمل پذیری خطا و توازن بار در هنگام بروز خطا از تکنیک های تقاضا درخواست مجدد وظیفه و مهاجرت از طریق نقطه وارسی استفاده میشود.تکنیک مهاجرت با زمان، همپوشانی دارد و به همین دلیل استفاده نقطه وارسی می تواند تا حد ممکن از اجرای مجدد و از ابتدای وظایف پرهیز کند.نتایج روش پیشنهادی در یک دوره 60 دقیقه ای دقت تشخیص خطا را در حدود 98 % نشان میدهد که به نسبت الگوریتم FLPT بطور متوسط4 % برتری دارد.

نویسندگان

زهرا عبادی

گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر