شبیه سازی سیستم بازیابی انرژی آسانسور با موتور RMSM و روش PWM

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 469

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASANSOR10_011

تاریخ نمایه سازی: 12 اردیبهشت 1399

چکیده مقاله:

اولین چیزی که با دیدن ساختمان های بلند و برج ها با توجه به اهمیت زمان در زندگی شهرنشینی به ذهنمی رسد، لزوم استفاده از آسانسورهاست. درواقع آسانسورها جزو لاینفک زندگی آپارتمان نشینی است لذاکنترل مناسب آن از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله به شبیه سازی موتور RMSM و بررسیروش استفاده شده در شبیه سازی حالت کاری همکرد موتور پرداخته شده است. آسانسور مورد نظر، آسانسوریبه ظرفیت 2 نفر و با کابینی به جرم 200 کیلوگرم می باشد. جرم متوسط هر نفر 75 کیلوگرم، جرم وزنه تعادلبرابر با 275 کیلوگرم و شعاع فلکه کشش آسانسور برابر با 12 سانتیمتر می باشد. با اعمال نسبت 15:1گیربکس، اندازه گشتاور برای چهار حالت کاری برابر با 6 نیوتن متر می گردد. لذا شبیه سازی، هنگامی کهآسانسور به سمت بالا حرکت می کند، برای دو حالت کاری کاملا خالی و کاملا پر و هنگامی که آسانسور بهسمت پایین حرکت می کند. مقدار بازدهی سیستم بازیابی انرژی آسانسور به عوامل مختلف نظیر مبدل مورداستفاده، باتری، فرکانس کاری و سیستم کنترل و ... بستگی دارد که از مهم ترین آنها مبدل مورد استفادهمی باشد. دامنه ولتاژ واحد بازیاب انرژی هنگامیکه ماشین در حالت موتوری است برابر با دامنه ولتاژ شبکه وزمانی که ماشین در حالت ژنراتوری قرار می گیرد مقداری کمتر از دامنه ولتاژ شبکه دارد ولی فرکانس آنهمیشه با فرکانس شبکه برابر است چون شرط اتصال آن به شبکه می باشد.

نویسندگان

محمدرضا کریمیان

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، گرایش مکاترونیک، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان

سعید فراهت

استاد مهندسی مکانیک، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان

امیر حسین حاجی سید بروجردی

کارشناسی ارشد مهندسی انرژی های تجدیدپذیر، مرکز آموزش علمی کاربردی بین المللی کوشا، تهران