طرح دعوا برای نفقه آینده

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 6,815

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IJCONF03_014

تاریخ نمایه سازی: 6 اردیبهشت 1399

چکیده مقاله:

درحقوق ایران تامین نفقه زن برعهده شوهر است وحتى اگر زن بسیار ثروتمند باشد ملزم نیست که مخارج زندگى را ازسرمایه خودش تامین نماید وجوب نفقه برمرد از مسلمات فقه وبرآیات و روایات عدیده مبتنى است. در صورتى که مردینفقه زن خود را پرداخت نکند، مطابق ماده 1111 قانون مدنى ایران زن مى تواند از طریق تقدیم دادخواست مطالبه نفقهکند، دادگاه نیز ابتدا زوجیت را احراز مى نماید و سپس با درنظر گرفتن شرایط طرفین و عرف و عنداللزوم جلب نظرکارشناس میزان نفقه را تعیین و مرد را محکوم و ملزم به پرداخت آن مى نماید. اگر مرد محکوم به پرداخت نفقه شود ونتواند بپردازد، یا اجبارا پرداخت نفقه نیز ممکن نباشد و یا اصولا قادر به پرداخت نفقه نباشد، مطابق ماده 1129 قانونمدنى در صورت تقاضا زن، دادگاه حکم به طلاق مى دهد. علاوه بر این، ترک انفاق جرم است و با توجه به نسخ ماده642 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 به موجر ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در حال حاضرمجازات قانونی جرم ترک انفاق حبس تعزیری درجه شش می باشد. نفقه ایام آینده قابل مطالبه نمى باشد یعنى زن نمىتواند پیشاپیش نفقه را از مرد برا روزها آینده بخواهد دلیل آن این است که چون شرط استحقاق نفقه تمکین است وچون نسبت به ایام آینده معلوم نیست که شرط مذکور محقق شود یا خیر لذا نمى تواند آن را مطالبه کند جرم ترک انفاققابل گذشت است و در صورت گذشت شاکى قرار موقوفى تعقیر صادر مى گردد.

نویسندگان

محدثه نقی زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق واحد ملارد دانشگاه آزاد اسلامی تهران ایران

سجاد آقایی

کارشناسی ارشد گروه حقوق دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ایران