مروری بر روش های شیرین سازی آب (فرصت ها و چالش ها)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 567

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MIWM01_145

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1399

چکیده مقاله:

امروزه کمبود آب یکی از چالشهای مهم جامع بشری محسوب می شود که میتوان آن را ناشی از افزایش جمعیت ، بالا رفتن استاندارد زندگی، تغییرات آب و هوایی و مدیریت نادرست منابع آب دانست. با توجه به آمار ارائه شده از آب شیرین حدود 69,5 درصد در قطبها و یخچالهای طبیعی و 30,2 درصد در اعماق زیرزمین موجود است و در حال حاضر قابل استفاده نمیباشد. بنابراین تنها 0/3درصد از منابع آب شیرین را رودخانه ها، دریاچه ها و مخازن سدها تشکیل میدهند که قابل استفاده و تجدیدپذیر هستند که این مقدار نیز به طور یکنواخت در سطح کره زمین توزیع نشده اند. استفاده بیرویه از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی باعث کمبود آب شیرین در ایران شده است. استفاده از دانش و فناوری برای نمکزدایی از آبهای شور جهت استفاده در مصارف شهری اعم از آشامیدنی، صنعتی و حتی کشاورزی امری ضروری و مهم است. در این مقاله روشهای نوین نمکزدایی در جهان و ایران بررسی شدهاند. در این بین روشهای اسمز معکوس، تقطیر ناگهانی چند مرحله ای، تقطیر چند مرحله ای و الکترودیالیز پرکاربردترین روشها در ایران میباشند.

کلیدواژه ها:

نمک زدایی ، اسمز معکوس ، تقطیر ناگهانی چند مرحله ای (MSF) ، نقطیر چند مرحله ای (MED) ، الکترودیالیز

نویسندگان

محمدرضا دوستی

دانشیار گروه مهندسی عمران-محیط زیست دانشگاه بیرجند

حسن بصیرانی مقدم

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-محیط زیست دانشگاه بیرجند،

هادی انتظاری زارچ

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-محیط زیست دانشگاه بیرجند،