بررسی امکان پذیری استقرار استاندارد های مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور ایران از منظر نظام فرهنگ سازمان

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,347

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPMC06_048

تاریخ نمایه سازی: 1 شهریور 1389

چکیده مقاله:

سازمان ها ترکیبی از سیستم های اجتماعی و فنی هستند این سازمان ها دارای یک وجه فنی بوده که به موجب آن محصول خود را تولید کننده و از طرفی دربردارنده زیرسیستم های اجتماعی هستند که موجب هماهنگی بین کارکنان سازمان برای تولید آن محصول می شوند Taylar & Feleten, 1993 به این تعبیر سازمانهای موفق هستندکه بتوانند بین ظرفیت ها و ارکان اجتماعی خود و الزامات متدولوژی های سازمان سازگاری ایجاد نمایند. در سازمان های پروژه محور نیز تقابل استانداردها و متدولوژی ها یآن با ارزشها و فرهنگ سازمانی مقوله قابل تاملی است که بسیاری از صاحبنظران و محققین شکست یا پیروزی پروژه ها را دراین تقابل جستجو می کنند .(Munithi & Crawford, 2003) با توجه به این مطالب در این مقاله قصد بر آن است تا نقش و تاثیر فرهنگ سازمانی به عنوان یک متغیر مستقل سازمانی در اسیب شناسی استقرار نظام و استانداردهای بین المللی مدیریت پروژه مورد کاوی : استانه PMBOK مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

فرهنگ سازمانی ، استانداردها و مدلهای مدیریت پروژه ، PMBOK ، الگوبرداری ، ارزشهای کاری ، مدل هافستد.

نویسندگان

جلال الدین زارع اشکذری

رئیس گروه برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی شرکت توسعه منابع آب و نیروی

حمید رضا عظیمی

مدیر امور برنامه ریزی و قرار داد های طرح نیرو گاه های ابی متوسط و کوچک ش