بررسی عوامل موثر بر عدم تحقق حقوق بین نسلی عواید حاصل از فروش نفت

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 710

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MWTCONF01_038

تاریخ نمایه سازی: 18 فروردین 1399

چکیده مقاله:

یکی از موضوعات چالش برانگیز برای کشورهای که اقتصاد آنها دارای وابستگی شدید به عایدات نفت و مشتقات آن می باشند استفاده بهینه از این منابع و فروش آن و رعایت حقوق بین نسلی در کشورهای نفت خیز از جمله ایران مطرح است . در واقع رعایت حقوق بین نسلی بر این موضوع تاکید دارد که نسل فعلی ضمن اینکه نیازهای خودش را برطرف می کند نباید صدمه ای به توانایی نسل آتی در تامین نیازهای خود واردکند و منابع طبیعی که حق همه نسلها فعلی و آتی می باشد نباید صرفا صرف مخارج جاری نسل فعلی شود. بنابراین در این مقاله با توجه به پژوهش های انجام شده و نتیجه گیری آنها مبنی بر اینکه طی سالهای بعد از انقلاب عمده فروش نفت صرف مخارج جاری گردیده است ، در صدد هستیم تا با استفاده از روش های کتابخانه ای و جمع آوری و بررسی آمارهای اقتصادی از سایت های مختلف مانند بانک مرکزی ، مرکز پژوهش های مجلس و مرکز آمار تا عوامل موثر بر عدم رعایت حقوق بین نسلی را شناسایی نموده و راه های برون رفت آن را ارائه نماییم .

نویسندگان

محمدعلی کریمی

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور