تاثیر عوامل و سواد بصری در ارتقا کیفیت فضاهای معماری

سال انتشار:

1398

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

667

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAU06_0170

تاریخ نمایه سازی: 29 اسفند 1398

چکیده مقاله:

امروزه سواد بصری از مولفه های مهم و اساسی محیط های انسان ساخت بویژه در فضاهای شهری بشمار می رود. و همانطور که محیط داخلی زندگی انسان (خانه ) بایستی از زیبایی برخوردار باشد، محیط بیرونی نیز (سیمای شهری) نیز باید دارای کیفیت بصری مناسب باشد. رشد جمعیت نامتناسب با توسعه شهری در شهرها باعث شده است که مدیران شهری بیشتر به جنبه های فیزیکی-کالبدی شهرها توجه نموده و تا حدودی از تاثیرات روانی و ذهنی کالبد شهر بر شهروندان غفلت ورزیدهاند. در این پژوهش که از نوع پژوهش کیفی میباشد تلاش شده است که ارتباط میان عوامل بصری فضاهای شهری و الگوهای رفتاری استفاده کنندگان از این فضاها بررسی شود. برای دستیابی به این هدف پس از مرور مفاهیم پایه و نظریات مرتبط با موضوع و پیشینه آن و تدوین مدل تحلیلی پژوهش، با بررسی نمونه موردی و با استفاده از پرسشنامه پژوهشی به آزمون گذاشته شده است. یافته های پژوهش نشان دهنده این است که عوامل بصری بر الگوهای رفتاری شهروندان تاثیر گذار می باشد و با توجه به ماهیت پژوهش اهمیت تسلط بر مباحث ادراک بصری و سواد بصری غیر قابل انکار است. لذا در این پژوهش سعی شده تا علل و تاثیر سواد بصری در فضای معماری و کیفیت آنها بررسی گردد.

نویسندگان

سحریمین مردوخی
سحر یمین مردوخی

دانشجوی دکتری معماری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

وحیدشالی امینی
وحید شالی امینی

دکتری شهر سازی و امایش و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز