بررسی و تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت و روش کشت جمعیت پیشرفت اسفناج

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,439

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BAGHBANI06_582

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1389

چکیده مقاله:

اسفناج Spinacia oleracea L. (2n=12) متعلق به خانواده Chenopodiacea می باشد و یکی از مهمترین سبزیجات برگی از نظر میزان تولید است این محصول به صورت تازه و فراوری شده مصرف می شود اسفناج بومی مناطق مرکزی اسیا و به احتمال قوی ایران است درادامه آزمایش های مربوط به بررسی و ارزیابی جمعیت پیشرفته اسفناج و به منظور تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت پاییزه و روش کشت جمعیت پیشرفته این ازمایش در طی سالهای 78-85 بصورت بلوکهای کامل تصادفی در قالب طرح آماری اسپلیت پلات شامل فاکتور اصلی تاریخ کاشت در چهار سطح 6/15 ، 7/1 ، 7/15 و 8/1 و فاکتور فرعی روش کشت در سه سطح کرتی، وسط پشته 60 سانتی و دو طرف پشته 60 سانتی اجرا شد. درطول دوره رشد کلیه مراقبتهای زراعی لازم صورت گرفت و از صفتهای عملکرد طول دوره از کاشت تا برداشت، طول برگ، عرض برگ، طول دمبرگ، تعداد برگ و وزن ده بوته یاد داشت برداری گردید.

نویسندگان

محمدرضا ایمانی

مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین