بررسی تاثیر الگوی کاشت و زمان محلول پاشی کود کامل ماکرو و میکرو بر صفات مورفولوژی کلونهای سیب زمینی درمنطقه کرج

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,283

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BAGHBANI06_556

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1389

چکیده مقاله:

بهمنظور بررسی اثر سیستم کاشت و زما ن محلول پاشی برعملکرد 3 کلون سیب زمینی آزمایشی بصورت اسپلیت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1385 در منطقه کرج انجام شد. دراین ازمایش دو الگوی کاشت شامل جوی - پشته و جوی تیمارهای محلول پاشی شامل محلول پاشی در زمان گلدهی و محلول پاشی در زمان گلدهی بعلاوه دو هفته بعد از گلدهی و کلونها شامل 3961511-1و 397097-14 و 397097-13 در نظر گرفته شده است نتایج نشان داد که اثر الگوی کاشت روی صفات از نظر آماری معنی دار نبود اثر تیمار محلول پاشی برروی تمام صفات معنی دار بود و محلول پاشی در زمان گلدهی بیشترین تاثیر را در مقایسه با تیمار محلول پاشی در زمان گلدهی بعلاوه دو هفته پس ازگلدهی که کمترین تاثیر را روی صفات دارا بود همچنین اثر کلون برتمامی صفات در سطح احتمال 1 درصد معنی دار بود. و کلون 397097-14 بالاترین عملکرد نسبت به دو کلون دیگر بودند.

نویسندگان

مریم بایبوردی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

فاطمه خردمند

دانشجوی کارشناسی ارشد