بررسی کاربرد کمپوست باغی به عنوان بستر در تولید نشاء سبزی

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,083

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BAGHBANI06_521

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1389

چکیده مقاله:

با توجه به افزایش روز افزون تمایل تولیدکنندگان محصولات کشاورزی به تولید ارگانیک، این چالش وجود دارد که همواره منابع مختلف اقتصادی و طبیعی جهت استفاده در محیط کشت وجود داشته باشد . بدین منظور مقایسه کمپوست باغی با محیط کشت پیت ماس کیمیا (محصول داخلی، گروه تولیدی پردیس ) به منظور تولید نشاء قوی و زودرس در بستر کشت نشاء گوجه فرنگی و خیار از اهداف اصلی این پژوهش می باشد. تیمارها عبارت اند از؛ الف (پیت ماس)، ب (کمپوست)، پ ( 90 % پیت + 10 %کمپوست)، ت ( 80 % پیت + 20 %کمپوست)، ث ( 60 % پیت + 40 %کمپوست) و ج 40 % پیت + 60 %کمپوست). بر اساس نتایج تجزیه واریانس اثر محیط کشت بر صفات ارتفاع بوته، وزن تر و خشک ) بوته در سطح 1% آزمون دانکن و در صفت وزن خشک ریشه در سطح 5% آزمون دانکن کاملا معنی دار بود . بهترین کیفیت نشاء گوجه فرنگی و خیار به ترتیب در تیمارهای 60 % پیت + 40 % کمپوست و 40 % پیت + 60 % کمپوست مشاهده گردید . مقایسه تیمارهای 100 % پیت ماس و 100 % کمپوست باغی نشان داد که این دو ماده در اکثر صفات مورد مطالعه تفاوت چشمگیری نداشتند . کاربرد کمپوست باغی در برخی موارد باعث بهبود کیفیت نشاء گردید . بنابراین می توان اظهار داشت که کمپوست باغی می تواند تکمیل کننده یا جایگزین خوبی برای پیت باشد.

نویسندگان

مرضیه قنبری جهرمی

دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی، باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اس

عبدالحسین ابوطالبی

استادیارگروه باغبانی