ارزیابی کنترل بیولوژیکی اکتینومیست های ریزوسفر گیاه خیارسبز در منطقه کهنوج علیه قارچ Botrytis Cinerea در شرایط آزمایشگاهی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 763

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NRMPB01_007

تاریخ نمایه سازی: 20 اسفند 1398

چکیده مقاله:

فعالیت 70 ایزوله اکتینومیست علیه B.Cinerea مورد ارزیابی قرار گرفت.در میان همه ی جدایه های اکتینومیست 3 جدایه B3،B6 وKh1 فعالیت بالای بیوکنترلی درروش های دیسک-آگار و نشست دو طرفه در آگار و تست متقابل از خود نشان دادند. در این مطالعه، آزمون اثبات بیماری زایی با موفقیت انجام گرفت.سپس 70 جدایه اکتینومیست از خاک منطقه ریزوسفر گیاه خیارسبز از شهرستان کهنوج استان کرمان جدا شد.به منظور ارزیابی بازدارندگی B.Cinerea ، تمام جدایه های اکتینومیست به دست آمده در آزمون کشت متقابل مورد بررسی قرار گرفتند. در نهایت 3 جدایه Kh1،B3 وB6 بهترین عملکرد را داشتند سپس آزمون های هیدرولیز نشاسته ، هیدرولیز ژلاتین و تولید آنزیم های کاتالاز، پروتئاز و کیتینازانجام شد. هر 3 جدایه قادر به هیدرولیز نشاسته و ژلاتین بوده و دارای فعالیت آنزیمی کاتالاز بودند ولی قادر به تجزیه ی کیتین نبودند. هر 3 جدایه دارای فعالیت آنزیمی پروتئاز بودند. هدف نهایی ، تولید کود های زیستی و کاهش استفاده از سموم و کود های شیمیایی و ارتقای تحمل گیاه خیارسبز نسبت به قارچ B.Cinerea می باشد.

نویسندگان

مرتضی خواجه

دانشجوی کارشناسی ارشد، بیماریشناسی گیاهی، بخش مهندسی گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،

غلامحسین شهیدی بنجار

استادتمام، بیماریشناسی گیاهی، بخش مهندسی گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

سونیا عقیقی

استادیار، بیماریشناسی گیاهی ، پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، دانشگاه شهید باهنر کرمان