ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

بخش علم سنجی و رتبه بندی دانشگاه های پیام نور

بخش زیر اطلاعات اولیه تحلیل شده از آمار تولید علم توسط مراکز مختلف علمی کشور را نمایش می دهد. این آمار به صورت آنلاین از مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج می شوند و رتبه بندی دانشگاههای ایران بر اساس تعداد مقالات تولیدی نمایش داده می شود. در حال حاضر این داده ها نهایی نیست و در حال پردازش تکمیلی و اصلاح و ویرایش داده های ورودی می باشد.

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبهنام مرکزنوع مرکزتعداد مقالاتنویسنده اولهم پژوهیژورنالکنفرانس
1دانشگاه پیام نور (همه مراکز به صورت یکجا)پیام نور71,0190000
2دانشگاه پیام نور واحد ریپیام نور8339000
3دانشگاه پیام نور واحد اصفهانپیام نور175000
4دانشگاه پیام نور واحد گلپایگانپیام نور143000
5دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوبپیام نور1411000
6دانشگاه پیام نور واحد مشهدپیام نور147000
7دانشگاه پیام نور واحد قمپیام نور105000
8دانشگاه پیام نور واحد کرجپیام نور75000
9دانشگاه پیام نور واحد کرمانپیام نور70000
10دانشگاه پیام نور واحد تهران غربپیام نور63000
11دانشگاه پیام نور واحد تربت جامپیام نور62000
12دانشگاه پیام نور واحد اردبیلپیام نور52000
13دانشگاه پیام نور واحد شهرکردپیام نور52000
14دانشگاه پیام نور واحد رازپیام نور54000
15دانشگاه پیام نور واحد ممسنیپیام نور50000
16دانشگاه پیام نور واحد قزوینپیام نور52000
17دانشگاه پیام نور واحد سنندجپیام نور52000
18دانشگاه پیام نور واحد ارومیهپیام نور42000
19دانشگاه پیام نور واحد دیرپیام نور44000
20دانشگاه پیام نور واحد تهران شرقپیام نور40000
21دانشگاه پیام نور واحد خوافپیام نور43000
22دانشگاه پیام نور واحد رشتپیام نور40000
23دانشگاه پیام نور واحد بابلپیام نور40000
24دانشگاه پیام نور واحد تبریزپیام نور32000
25دانشگاه پیام نور واحد بوشهرپیام نور32000
26دانشگاه پیام نور واحد روانسرپیام نور30000
27دانشگاه پیام نور واحد اردکانپیام نور30000
28دانشگاه پیام نور واحد یزدپیام نور32000
29دانشگاه پیام نور واحد اهرپیام نور22000
30دانشگاه پیام نور واحد ورامینپیام نور20000
31دانشگاه پیام نور واحد گنابادپیام نور20000
32دانشگاه پیام نور واحد گرمسارپیام نور20000
33دانشگاه پیام نور واحد بانهپیام نور21000
34دانشگاه پیام نور واحد مارگونپیام نور22000
35دانشگاه پیام نور واحد علی آبادپیام نور20000
36دانشگاه پیام نور واحد رامسرپیام نور20000
37دانشگاه پیام نور واحد همدانپیام نور21000
38دانشگاه پیام نور واحد ایلخچیپیام نور10000
39دانشگاه پیام نور واحد ماکوپیام نور10000
40دانشگاه پیام نور واحد مهابادپیام نور11000
41دانشگاه پیام نور واحد بوکانپیام نور11000
42دانشگاه پیام نور واحد خویپیام نور11000
43دانشگاه پیام نور واحد خوانسارپیام نور10000
44دانشگاه پیام نور واحد آران و بیدگلپیام نور10000
45دانشگاه پیام نور واحد کاشانپیام نور10000
46دانشگاه پیام نور واحد ایلامپیام نور10000
47دانشگاه پیام نور واحد پاکدشتپیام نور10000
48دانشگاه پیام نور واحد پردیسپیام نور11000
49دانشگاه پیام نور واحد تهران شمالپیام نور11000
50دانشگاه پیام نور واحد بیرجندپیام نور11000
51دانشگاه پیام نور واحد فردوسپیام نور11000
52دانشگاه پیام نور واحد بجنوردپیام نور11000
53دانشگاه پیام نور واحد شیروانپیام نور10000
54دانشگاه پیام نور واحد اهوازپیام نور11000
55دانشگاه پیام نور واحد ترکالکیپیام نور11000
56دانشگاه پیام نور واحد زنجانپیام نور11000
57دانشگاه پیام نور واحد دامغانپیام نور10000
58دانشگاه پیام نور واحد زاهدانپیام نور11000
59دانشگاه پیام نور واحد خرامهپیام نور11000
60دانشگاه پیام نور واحد شیرازپیام نور10000
61دانشگاه پیام نور واحد سقزپیام نور11000
62دانشگاه پیام نور واحد سیرجانپیام نور11000
63دانشگاه پیام نور واحد سنقرپیام نور11000
64دانشگاه پیام نور واحد مرکز گرگانپیام نور11000
65دانشگاه پیام نور واحد آستانه اشرفیهپیام نور10000
66دانشگاه پیام نور واحد رضوانشهرپیام نور10000
67دانشگاه پیام نور واحد خرم آبادپیام نور10000
68دانشگاه پیام نور واحد الشترپیام نور11000
69دانشگاه پیام نور واحد پلدخترپیام نور11000
70دانشگاه پیام نور واحد نوشهرپیام نور10000
71دانشگاه پیام نور واحد بندپیپیام نور10000
72دانشگاه پیام نور واحد بهشهرپیام نور11000
73دانشگاه پیام نور واحد فراهانپیام نور11000
74دانشگاه پیام نور واحد اراکپیام نور10000
75دانشگاه پیام نور واحد ساوهپیام نور10000
76دانشگاه پیام نور واحد بندر خمیرپیام نور11000
77دانشگاه پیام نور واحد قشمپیام نور11000
78دانشگاه پیام نور واحد تفتپیام نور10000
79دانشگاه پیام نور واحد مراغهپیام نور0000
80دانشگاه پیام نور واحد شبسترپیام نور0000
81دانشگاه پیام نور واحد میانهپیام نور0000
82دانشگاه پیام نور واحد مرندپیام نور0000
83دانشگاه پیام نور واحد هشترودپیام نور0000
84دانشگاه پیام نور واحد بستان آبادپیام نور0000
85دانشگاه پیام نور واحد ورزقانپیام نور0000
86دانشگاه پیام نور واحد کلیبرپیام نور0000
87دانشگاه پیام نور واحد بنیسپیام نور0000
88دانشگاه پیام نور واحد ترکمانچایپیام نور0000
89دانشگاه پیام نور واحد بنابپیام نور0000
90دانشگاه پیام نور واحد هادیشهرپیام نور0000
91دانشگاه پیام نور واحد آذرشهرپیام نور0000
92دانشگاه پیام نور واحد شربیانپیام نور0000
93دانشگاه پیام نور واحد ملکانپیام نور0000
94دانشگاه پیام نور واحد بناب مرندپیام نور0000
95دانشگاه پیام نور واحد گوگانپیام نور0000
96دانشگاه پیام نور واحد اسکوپیام نور0000
97دانشگاه پیام نور واحد جلفاپیام نور0000
98دانشگاه پیام نور واحد زنوزپیام نور0000
99دانشگاه پیام نور واحد هریسپیام نور0000
100دانشگاه پیام نور واحد قره آغاجپیام نور0000
101دانشگاه پیام نور واحد خسروشهرپیام نور0000
102دانشگاه پیام نور واحد سرابپیام نور0000
103دانشگاه پیام نور واحد عجب شیرپیام نور0000
104دانشگاه پیام نور واحد ممقانپیام نور0000
105دانشگاه پیام نور واحد میاندوابپیام نور0000
106دانشگاه پیام نور واحد واحد تکابپیام نور0000
107دانشگاه پیام نور واحد نقدهپیام نور0000
108دانشگاه پیام نور واحد سلماسپیام نور0000
109دانشگاه پیام نور واحد سردشتپیام نور0000
110دانشگاه پیام نور واحد پیرانشهرپیام نور0000
111دانشگاه پیام نور واحد اشنویهپیام نور0000
112دانشگاه پیام نور واحد واحد پلدشتپیام نور0000
113دانشگاه پیام نور واحد قره ضیاءالدینپیام نور0000
114دانشگاه پیام نور واحد شاهین دژپیام نور0000
115دانشگاه پیام نور واحد فیرورقپیام نور0000
116دانشگاه پیام نور واحد واحد انگوتپیام نور0000
117دانشگاه پیام نور واحد ارشقپیام نور0000
118دانشگاه پیام نور واحد پیله سوارپیام نور0000
119دانشگاه پیام نور واحد پارس آبادپیام نور0000
120دانشگاه پیام نور واحد خلخالپیام نور0000
121دانشگاه پیام نور واحد سرعینپیام نور0000
122دانشگاه پیام نور واحد کوثرپیام نور0000
123دانشگاه پیام نور واحد گرمیپیام نور0000
124دانشگاه پیام نور واحد مشکین شهرپیام نور0000
125دانشگاه پیام نور واحد نمینپیام نور0000
126دانشگاه پیام نور واحد نیرپیام نور0000
127دانشگاه پیام نور واحد هیرپیام نور0000
128دانشگاه پیام نور واحد کوهپایهپیام نور0000
129دانشگاه پیام نور واحد دهقپیام نور0000
130دانشگاه پیام نور واحد نایینپیام نور0000
131دانشگاه پیام نور واحد دهاقانپیام نور0000
132دانشگاه پیام نور واحد زاینده رودپیام نور0000
133دانشگاه پیام نور واحد اردستانپیام نور0000
134دانشگاه پیام نور واحد مبارکهپیام نور0000
135دانشگاه پیام نور واحد سمیرمپیام نور0000
136دانشگاه پیام نور واحد ورزنهپیام نور0000
137دانشگاه پیام نور واحد شهرضاپیام نور0000
138دانشگاه پیام نور واحد پیربکرانپیام نور0000
139دانشگاه پیام نور واحد نجف آبادپیام نور0000
140دانشگاه پیام نور واحد فریدونشهرپیام نور0000
141دانشگاه پیام نور واحد خمینی شهرپیام نور0000
142دانشگاه پیام نور واحد قهدریجانپیام نور0000
143دانشگاه پیام نور واحد مرندپیام نور0000
144دانشگاه پیام نور واحد وزوانپیام نور0000
145دانشگاه پیام نور واحد چادکانپیام نور0000
146دانشگاه پیام نور واحد زرین شهرپیام نور0000
147دانشگاه پیام نور واحد دولت آبادپیام نور0000
148دانشگاه پیام نور واحد واحد نظر آبادپیام نور0000
149دانشگاه پیام نور واحد واحد هشتگردپیام نور0000
150دانشگاه پیام نور واحد طالقانپیام نور0000
151دانشگاه پیام نور واحد ماهدشتپیام نور0000
152دانشگاه پیام نور واحد آبدانانپیام نور0000
153دانشگاه پیام نور واحد ایوانپیام نور0000
154دانشگاه پیام نور واحد دهلرانپیام نور0000
155دانشگاه پیام نور واحد مهرانپیام نور0000
156دانشگاه پیام نور واحد دره شهرپیام نور0000
157دانشگاه پیام نور واحد ارکوازپیام نور0000
158دانشگاه پیام نور واحد چوارپیام نور0000
159دانشگاه پیام نور واحد سرابلهپیام نور0000
160دانشگاه پیام نور واحد بدرهپیام نور0000
161دانشگاه پیام نور واحد کنگانپیام نور0000
162دانشگاه پیام نور واحد برازجانپیام نور0000
163دانشگاه پیام نور واحد واحد جمپیام نور0000
164دانشگاه پیام نور واحد واحد دیلمپیام نور0000
165دانشگاه پیام نور واحد خورموجپیام نور0000
166دانشگاه پیام نور واحد گناوهپیام نور0000
167دانشگاه پیام نور واحد شبانکارهپیام نور0000
168دانشگاه پیام نور واحد اهرمپیام نور0000
169دانشگاه پیام نور واحد اسلامشهرپیام نور0000
170دانشگاه پیام نور واحد بهارستان(رباط کریم)پیام نور0000
171دانشگاه پیام نور واحد پرندپیام نور0000
172دانشگاه پیام نور واحد پیشواپیام نور0000
173دانشگاه پیام نور واحد حسن آبادپیام نور0000
174دانشگاه پیام نور واحد دماوندپیام نور0000
175دانشگاه پیام نور واحد شهریارپیام نور0000
176دانشگاه پیام نور واحد فیروزکوهپیام نور0000
177دانشگاه پیام نور واحد لواساناتپیام نور0000
178دانشگاه پیام نور واحد ملاردپیام نور0000
179دانشگاه پیام نور واحد فارسانپیام نور0000
180دانشگاه پیام نور واحد واحد اردلپیام نور0000
181دانشگاه پیام نور واحد مرکز بروجنپیام نور0000
182دانشگاه پیام نور واحد واحد بلداچیپیام نور0000
183دانشگاه پیام نور واحد فرخ شهرپیام نور0000
184دانشگاه پیام نور واحد واحد شلمزارپیام نور0000
185دانشگاه پیام نور واحد واحد سامانپیام نور0000
186دانشگاه پیام نور واحد واحد جوتقانپیام نور0000
187دانشگاه پیام نور واحد گندمانپیام نور0000
188دانشگاه پیام نور واحد واحد لردگانپیام نور0000
189دانشگاه پیام نور واحد واحد اسدیهپیام نور0000
190دانشگاه پیام نور واحد بشرویهپیام نور0000
191دانشگاه پیام نور واحد حاجی آبادپیام نور0000
192دانشگاه پیام نور واحد خضریپیام نور0000
193دانشگاه پیام نور واحد خوسفپیام نور0000
194دانشگاه پیام نور واحد زهانپیام نور0000
195دانشگاه پیام نور واحد سرایانپیام نور0000
196دانشگاه پیام نور واحد سر پیشهپیام نور0000
197دانشگاه پیام نور واحد طبسپیام نور0000
198دانشگاه پیام نور واحد قاینپیام نور0000
199دانشگاه پیام نور واحد نهبندانپیام نور0000
200دانشگاه پیام نور واحد تربت حیدریهپیام نور0000
201دانشگاه پیام نور واحد درگزپیام نور0000
202دانشگاه پیام نور واحد واحد بجستانپیام نور0000
203دانشگاه پیام نور واحد سرخسپیام نور0000
204دانشگاه پیام نور واحد فریمانپیام نور0000
205دانشگاه پیام نور واحد تایبادپیام نور0000
206دانشگاه پیام نور واحد سرولایتپیام نور0000
207دانشگاه پیام نور واحد جغتایپیام نور0000
208دانشگاه پیام نور واحد مرکز سبزوارپیام نور0000
209دانشگاه پیام نور واحد مرکز قوچانپیام نور0000
210دانشگاه پیام نور واحد واحد بردسکنپیام نور0000
211دانشگاه پیام نور واحد درگزپیام نور0000
212دانشگاه پیام نور واحد چنارانپیام نور0000
213دانشگاه پیام نور واحد واحد داورزنپیام نور0000
214دانشگاه پیام نور واحد واحدباخرزپیام نور0000
215دانشگاه پیام نور واحد واحدسرولایتپیام نور0000
216دانشگاه پیام نور واحد کاشمرپیام نور0000
217دانشگاه پیام نور واحد رشتخوارپیام نور0000
218دانشگاه پیام نور واحد آشخانهپیام نور0000
219دانشگاه پیام نور واحد اسفراینپیام نور0000
220دانشگاه پیام نور واحد جاجرمپیام نور0000
221دانشگاه پیام نور واحد فاروجپیام نور0000
222دانشگاه پیام نور واحد گرمهپیام نور0000
223دانشگاه پیام نور واحد دزفولپیام نور0000
224دانشگاه پیام نور واحد خرمشهرپیام نور0000
225دانشگاه پیام نور واحد آبادانپیام نور0000
226دانشگاه پیام نور واحد رامهرمزپیام نور0000
227دانشگاه پیام نور واحد ایذهپیام نور0000
228دانشگاه پیام نور واحد بندر امامپیام نور0000
229دانشگاه پیام نور واحد لالیپیام نور0000
230دانشگاه پیام نور واحد بهبهانپیام نور0000
231دانشگاه پیام نور واحد شوشپیام نور0000
232دانشگاه پیام نور واحد هفتکلپیام نور0000
233دانشگاه پیام نور واحد شوشترپیام نور0000
234دانشگاه پیام نور واحد بستانپیام نور0000
235دانشگاه پیام نور واحد هویزهپیام نور0000
236دانشگاه پیام نور واحد آغاجاریپیام نور0000
237دانشگاه پیام نور واحد مسجد سلیمانپیام نور0000
238دانشگاه پیام نور واحد اندیمشکپیام نور0000
239دانشگاه پیام نور واحد حمیدیهپیام نور0000
240دانشگاه پیام نور واحد ماهشهرپیام نور0000
241دانشگاه پیام نور واحد الوانپیام نور0000
242دانشگاه پیام نور واحد دهدزپیام نور0000
243دانشگاه پیام نور واحد گتوندپیام نور0000
244دانشگاه پیام نور واحد شادگانپیام نور0000
245دانشگاه پیام نور واحد رامشیرپیام نور0000
246دانشگاه پیام نور واحد امیدیهپیام نور0000
247دانشگاه پیام نور واحد اندیکاپیام نور0000
248دانشگاه پیام نور واحد اروند کنارپیام نور0000
249دانشگاه پیام نور واحد باغ ملکپیام نور0000
250دانشگاه پیام نور واحد هندیجانپیام نور0000
251دانشگاه پیام نور واحد سوسنگردپیام نور0000
252دانشگاه پیام نور واحد ابهرپیام نور0000
253دانشگاه پیام نور واحد قیدارپیام نور0000
254دانشگاه پیام نور واحد خرمدرهپیام نور0000
255دانشگاه پیام نور واحد سلطانیهپیام نور0000
256دانشگاه پیام نور واحد طارمپیام نور0000
257دانشگاه پیام نور واحد صائین قلعهپیام نور0000
258دانشگاه پیام نور واحد ایجرودپیام نور0000
259دانشگاه پیام نور واحد ماهنشانپیام نور0000
260دانشگاه پیام نور واحد شاهرودپیام نور0000
261دانشگاه پیام نور واحد ایرانشهرپیام نور0000
262دانشگاه پیام نور واحد چابهارپیام نور0000
263دانشگاه پیام نور واحد خاشپیام نور0000
264دانشگاه پیام نور واحد راسکپیام نور0000
265دانشگاه پیام نور واحد زابلپیام نور0000
266دانشگاه پیام نور واحد زهکپیام نور0000
267دانشگاه پیام نور واحد سراوانپیام نور0000
268دانشگاه پیام نور واحد سیب سورانپیام نور0000
269دانشگاه پیام نور واحد نیکشهرپیام نور0000
270دانشگاه پیام نور واحد سرچهانپیام نور0000
271دانشگاه پیام نور واحد استهبانپیام نور0000
272دانشگاه پیام نور واحد نودانپیام نور0000
273دانشگاه پیام نور واحد اشکنانپیام نور0000
274دانشگاه پیام نور واحد اقلیدپیام نور0000
275دانشگاه پیام نور واحد قطب آبادپیام نور0000
276دانشگاه پیام نور واحد کامفیروزپیام نور0000
277دانشگاه پیام نور واحد اوزپیام نور0000
278دانشگاه پیام نور واحد صفاشهرپیام نور0000
279دانشگاه پیام نور واحد آبادهپیام نور0000
280دانشگاه پیام نور واحد بواناتپیام نور0000
281دانشگاه پیام نور واحد مرودشتپیام نور0000
282دانشگاه پیام نور واحد سیمکانپیام نور0000
283دانشگاه پیام نور واحد بیرمپیام نور0000
284دانشگاه پیام نور واحد پاسارگادپیام نور0000
285دانشگاه پیام نور واحد جهرمپیام نور0000
286دانشگاه پیام نور واحد زرین دشتپیام نور0000
287دانشگاه پیام نور واحد واحد خاورانپیام نور0000
288دانشگاه پیام نور واحد خشتپیام نور0000
289دانشگاه پیام نور واحد خنجپیام نور0000
290دانشگاه پیام نور واحد رستمپیام نور0000
291دانشگاه پیام نور واحد گله دارپیام نور0000
292دانشگاه پیام نور واحد دارابپیام نور0000
293دانشگاه پیام نور واحد سروستانپیام نور0000
294دانشگاه پیام نور واحد فساپیام نور0000
295دانشگاه پیام نور واحد ایزدخواستپیام نور0000
296دانشگاه پیام نور واحد فیروزآبادپیام نور0000
297دانشگاه پیام نور واحد ششده و قره بلاغپیام نور0000
298دانشگاه پیام نور واحد ارسنجانپیام نور0000
299دانشگاه پیام نور واحد قیروکارزینپیام نور0000
300دانشگاه پیام نور واحد واحد لارپیام نور0000
301دانشگاه پیام نور واحد سپیدانپیام نور0000
302دانشگاه پیام نور واحد لامردپیام نور0000
303دانشگاه پیام نور واحد آباده طشکپیام نور0000
304دانشگاه پیام نور واحد زاهدشهرپیام نور0000
305دانشگاه پیام نور واحد بیضاپیام نور0000
306دانشگاه پیام نور واحد فراشبندپیام نور0000
307دانشگاه پیام نور واحد مهرپیام نور0000
308دانشگاه پیام نور واحد الوندپیام نور0000
309دانشگاه پیام نور واحد آبیکپیام نور0000
310دانشگاه پیام نور واحد آوجپیام نور0000
311دانشگاه پیام نور واحد شالپیام نور0000
312دانشگاه پیام نور واحد اسفرورینپیام نور0000
313دانشگاه پیام نور واحد بویین زهراپیام نور0000
314دانشگاه پیام نور واحد تاکستانپیام نور0000
315دانشگاه پیام نور واحد دانسفهانپیام نور0000
316دانشگاه پیام نور واحد جعفریهپیام نور0000
317دانشگاه پیام نور واحد کهکپیام نور0000
318دانشگاه پیام نور واحد دستجردپیام نور0000
319دانشگاه پیام نور واحد سلفچگانپیام نور0000
320دانشگاه پیام نور واحد مریوانپیام نور0000
321دانشگاه پیام نور واحد بیجارپیام نور0000
322دانشگاه پیام نور واحد قروهپیام نور0000
323دانشگاه پیام نور واحد سروآبادپیام نور0000
324دانشگاه پیام نور واحد دیواندرهپیام نور0000
325دانشگاه پیام نور واحد کامیارانپیام نور0000
326دانشگاه پیام نور واحد شهربابکپیام نور0000
327دانشگاه پیام نور واحد بافتپیام نور0000
328دانشگاه پیام نور واحد واحد کهنوجپیام نور0000
329دانشگاه پیام نور واحد واحدشهدادپیام نور0000
330دانشگاه پیام نور واحد کوهبنانپیام نور0000
331دانشگاه پیام نور واحد رابرپیام نور0000
332دانشگاه پیام نور واحد واحد عنبرآباپیام نور0000
333دانشگاه پیام نور واحد راینپیام نور0000
334دانشگاه پیام نور واحد پاریزپیام نور0000
335دانشگاه پیام نور واحد ارزوئیهپیام نور0000
336دانشگاه پیام نور واحد زنگی آبادپیام نور0000
337دانشگاه پیام نور واحد بمپیام نور0000
338دانشگاه پیام نور واحد فهرجپیام نور0000
339دانشگاه پیام نور واحد زرندپیام نور0000
340دانشگاه پیام نور واحد انـارپیام نور0000
341دانشگاه پیام نور واحد رفسنجانپیام نور0000
342دانشگاه پیام نور واحد واحد راورپیام نور0000
343دانشگاه پیام نور واحد منوجانپیام نور0000
344دانشگاه پیام نور واحد بردسیرپیام نور0000
345دانشگاه پیام نور واحد مرکز جیرفتپیام نور0000
346دانشگاه پیام نور واحد نرماشیرپیام نور0000
347دانشگاه پیام نور واحد گلبافپیام نور0000
348دانشگاه پیام نور واحد ریگانپیام نور0000
349دانشگاه پیام نور واحد کشکوئیهپیام نور0000
350دانشگاه پیام نور واحد کنگاورپیام نور0000
351دانشگاه پیام نور واحد واحد صحنهپیام نور0000
352دانشگاه پیام نور واحد هرسینپیام نور0000
353دانشگاه پیام نور واحد سر پل ذهابپیام نور0000
354دانشگاه پیام نور واحد واحد پاوهپیام نور0000
355دانشگاه پیام نور واحد تازه آباد(ثلاث باباجانی)پیام نور0000
356دانشگاه پیام نور واحد گیلانغربپیام نور0000
357دانشگاه پیام نور واحد کرند غربپیام نور0000
358دانشگاه پیام نور واحد جوانرودپیام نور0000
359دانشگاه پیام نور واحد کرمانشاهپیام نور0000
360دانشگاه پیام نور واحد اسلام آباد غربپیام نور0000
361دانشگاه پیام نور واحد قصر شیرینپیام نور0000
362دانشگاه پیام نور واحد یاسوجپیام نور0000
363دانشگاه پیام نور واحد گچسارانپیام نور0000
364دانشگاه پیام نور واحد دهدشتپیام نور0000
365دانشگاه پیام نور واحد سیسختپیام نور0000
366دانشگاه پیام نور واحد چرامپیام نور0000
367دانشگاه پیام نور واحد باشتپیام نور0000
368دانشگاه پیام نور واحد لیککپیام نور0000
369دانشگاه پیام نور واحد مرکز گنبدپیام نور0000
370دانشگاه پیام نور واحد بندر ترکمنپیام نور0000
371دانشگاه پیام نور واحد کردکویپیام نور0000
372دانشگاه پیام نور واحد گالیشپیام نور0000
373دانشگاه پیام نور واحد رامیانپیام نور0000
374دانشگاه پیام نور واحد تالشپیام نور0000
375دانشگاه پیام نور واحد منجیلپیام نور0000
376دانشگاه پیام نور واحد رودسرپیام نور0000
377دانشگاه پیام نور واحد صومعه سراپیام نور0000
378دانشگاه پیام نور واحد لنگرودپیام نور0000
379دانشگاه پیام نور واحد لاهیجانپیام نور0000
380دانشگاه پیام نور واحد املشپیام نور0000
381دانشگاه پیام نور واحد آستاراپیام نور0000
382دانشگاه پیام نور واحد بندرانزلیپیام نور0000
383دانشگاه پیام نور واحد فومنپیام نور0000
384دانشگاه پیام نور واحد سیاهکلپیام نور0000
385دانشگاه پیام نور واحد خشکبیجارپیام نور0000
386دانشگاه پیام نور واحد ماسالپیام نور0000
387دانشگاه پیام نور واحد کلاچایپیام نور0000
388دانشگاه پیام نور واحد الیگودرزپیام نور0000
389دانشگاه پیام نور واحد ازناپیام نور0000
390دانشگاه پیام نور واحد بروجردپیام نور0000
391دانشگاه پیام نور واحد نورآبادپیام نور0000
392دانشگاه پیام نور واحد کوهدشتپیام نور0000
393دانشگاه پیام نور واحد دورودپیام نور0000
394دانشگاه پیام نور واحد آملپیام نور0000
395دانشگاه پیام نور واحد تنکابنپیام نور0000
396دانشگاه پیام نور واحد محمودآبادپیام نور0000
397دانشگاه پیام نور واحد پل سفیدپیام نور0000
398دانشگاه پیام نور واحد نکاپیام نور0000
399دانشگاه پیام نور واحد رینهپیام نور0000
400دانشگاه پیام نور واحد بهنمیرپیام نور0000
401دانشگاه پیام نور واحد ساریپیام نور0000
402دانشگاه پیام نور واحد قائمشهرپیام نور0000
403دانشگاه پیام نور واحد زیرابپیام نور0000
404دانشگاه پیام نور واحد جویبارپیام نور0000
405دانشگاه پیام نور واحد هادی شهرپیام نور0000
406دانشگاه پیام نور واحد آشتیانپیام نور0000
407دانشگاه پیام نور واحد خمینپیام نور0000
408دانشگاه پیام نور واحد غرق آبادپیام نور0000
409دانشگاه پیام نور واحد تفرشپیام نور0000
410دانشگاه پیام نور واحد دلیجانپیام نور0000
411دانشگاه پیام نور واحد کمیجانپیام نور0000
412دانشگاه پیام نور واحد واحد میلاجردپیام نور0000
413دانشگاه پیام نور واحد مرکز محلاتپیام نور0000
414دانشگاه پیام نور واحد چهارچشمهپیام نور0000
415دانشگاه پیام نور واحد فینپیام نور0000
416دانشگاه پیام نور واحد ابوموسیپیام نور0000
417دانشگاه پیام نور واحد بندر عباسپیام نور0000
418دانشگاه پیام نور واحد بندر لنگهپیام نور0000
419دانشگاه پیام نور واحد بندر جاسکپیام نور0000
420دانشگاه پیام نور واحد مینابپیام نور0000
421دانشگاه پیام نور واحد سیریکپیام نور0000
422دانشگاه پیام نور واحد حاجی آبادپیام نور0000
423دانشگاه پیام نور واحد بستکپیام نور0000
424دانشگاه پیام نور واحد دهبارزپیام نور0000
425دانشگاه پیام نور واحد کبودرآهنگپیام نور0000
426دانشگاه پیام نور واحد مرکز ملایرپیام نور0000
427دانشگاه پیام نور واحد مرکز بهارپیام نور0000
428دانشگاه پیام نور واحد مرکز اسد آبادپیام نور0000
429دانشگاه پیام نور واحد مرکز رزنپیام نور0000
430دانشگاه پیام نور واحد واحد نهاوندپیام نور0000
431دانشگاه پیام نور واحد واحد قروهدرجزینپیام نور0000
432دانشگاه پیام نور واحد بافقپیام نور0000
433دانشگاه پیام نور واحد رضوانشهر صدوقپیام نور0000
434دانشگاه پیام نور واحد مهریزپیام نور0000
435دانشگاه پیام نور واحد میبدپیام نور0000
436دانشگاه پیام نور واحد ابرکوهپیام نور0000
437دانشگاه پیام نور واحد زارچپیام نور0000
438دانشگاه پیام نور واحد مروستپیام نور0000

آمار تولید مقاله کشور ایران

آمار تولید علم ایران
رتبه بندی دانشگاههای ایران

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه ۹۸۲,۶۱۹ عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.
تا این لحظه 5,983 عنوان کنفرانس در پایگاه سیویلیکا نمایه سازی شده است.

آمار بخش تولید علم

تعداد کل مقالات دانشگاه دولتی: 0 (0 درصد مقالات)
تعداد کل مقالات دانشگاه آزاد: 0 (0 درصد مقالات)
تعداد کل مقالات پژوهشگاه دولتی: 0 (0 درصد مقالات)
تعداد کل مقالات شرکت: 0 (0 درصد مقالات)
تعداد کل مقالات موسسه غیرانتفاعی: 0 (0 درصد مقالات)
تعداد کل مقالات پیام نور: 71,325 (100 درصد مقالات)
تعداد کل مقالات علوم پزشکی: 0 (0 درصد مقالات)
تعداد کل مقالات سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی: 0 (0 درصد مقالات)
تعداد کل کنفرانسهای نمایه شده : 5,983
تعداد کل نویسندگان مقالات: 2,764,990
تعداد نویسندگان (سمتهای) قابل تحلیل: 288,166
تعداد نویسندگان اختصاص داده شده به مراکز تولید علم: 1,965,145 (682 درصد)
تعداد نویسندگان در صف تحلیل و بررسی: 0
تعداد سازمانهای تعریف شده: 438
پشتیبانی