خانم دکتر مریم فقیهی رضایی

Dr. maryam faghihi rezaei

دکتری تخصصی و مدرس دانشگاه ازاد اسلامی

Researcher ID: (94438)

3
2
1
1

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

  • مربی ازاد اسلامی(1396-تاکنون )

تحصیلات تخصصی

جوایز و افتخارات

  • مقام اول مسابقات رباتیک دانشگاه ازاد ساوه (1392)