آقای دکتر حسین فرشاد

Dr. Hossein Farshad

Researcher ID: (57160)

9
1
1
3

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب مدیریت ریسک سیلاب (مدیر) - 1394 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

  • دکتری تخصصی مهندسی عمران- گرایش مهندسی و مدیریت ساخت ازاد1398-1400
  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران- گرایش مهندسی و مدیریت ساخت ازاد1386-1389
  • کارشناسی مهندسی عمران ازاد1381-1386