خانم سمیه علیزاده مرزونی

Somayyeh Alizadeh Marzouni

معلم مقطع ابتدایی

Researcher ID: (505514)

3
2
1
1

تالیفات

  • کتاب مقایسه بن مایه های حماسی و غنایی گل و نوروز و امیر ارسلان نامدار (اکسیر قلم- بابل) - 1402 - فارسی
  • پایان نامه مقایسه تطبیقی بن مایه های حماسی و غنایی گل و نوروز و قصه امیر ارسلان نامدار (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل) - 1398 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در آموزگار مقطع ابتدایی (1389-تاکنون)