آقای دکتر محمود سینایی

Dr. Mahmoud Sinaei

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (478097)

13
13
2
12
6
4
12

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب راهنمای برنامه آموزش، ارتباطات و آگاهی سازی (CEPA) تالاب - 1397 - فارسی
 • کتاب راهنمای حفاظت ،احیاء و بازسازی سواحل تخمگذاری لاکپشت های دریایی - 1394 - فارسی

سوابق استادی

سوابق شغلی و تخصصی

 • دبیر و مسئول دبیرخانه ملی حفاظت از لاک پشت های دریایی ایران (تاکنون)
 • نماینده و مشاور برنامه سیپا اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان در تالاب بین المللی خلیج گواتر و خور باهو ) (تاکنون)
 • عضو دائم شورای ارزیابی محیط زیست سازمان منطقه آزاد تجاری، صنعتی چابهار (تاکنون)
 • رئیس مرکز تحقیقات زیست محیطی دریایی آبهای آزاد ایران زیر نظر دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار (تاکنون)
 • مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار (تاکنون)
 • مشاور زیست محیطی سازمان منطقه آزاد چابهار (تاکنون)
 • مشاور زیست محیطی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چابهار (تاکنون)
 • رئیس اداره پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار (1395)
 • معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار (1393-1395)
 • عضو کمیته انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار (تاکنون)
 • عضو کمیته انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار (تاکنون)
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار (تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • طرح برون دانشگاهی برتر کشور در جشنواره فرهیختگان (1398)
 • مسئول مرکز تحقیقات برتر کشور در چشنواره فرهیختگان (1396)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار (1392)
 • کسب رتبه 3 آزمون دکترای سراسری دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر (1387)
 • کسب رتبه 15 آزمون فوق لیسانس دانشگاه سراسری دانشگاه های آموزش عالی (1384)
 • کسب رتبه 2 مقطع دکتری در واحد علوم و تحقیقات تهران.