آقای مهندس سید محمدرضا لاجوردی

Engineer S.Mohammadreza Lajvardi

بنیانگذار گروه شهرسازی و معماری فیدار

Researcher ID: (473510)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.