آقای دکتر حسن مومنی رفیع

Dr. HASSAN MOMENIRFY

دکتری برنامه ریزی شهری

Researcher ID: (472973)

6
3
7
1
2

حسن مومنی رفیع کارشناسی : رشته جغرافیای شهری کارشناسی ارشد :جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی دکتری : جغرافیاوبرنامه یزی شهری

مقالات کنفرانسهای داخلی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • اداره ثبت احوال (1381-1382)
  • تدریس کلاسهای ضمن خدمت شهرداری (1398-تاکنون)
  • مدیریت املاک و مستغلات (1383-1388)
  • سابقه کار دانشگاهی در شهرداری مشهد (1383-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در آموزش و پرورش حق تدریس (1381-1382)
  • سابقه کار دانشگاهی در جهاد کشاورزی ، پروژه (1382-1382)
  • سابقه کار دانشگاهی در سازمان زمین و مسکن شهرداری (1389-1392)

جوایز و افتخارات

  • کارمند نمونه سال 1391 (1391)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • همایش های برنامه ریزی شهری 1391 در دانشگاه فردوسی - مشهد (0)
  • 1500 ساعت کلاس تخصصی وعمومی شهرداری - دانشگاه علمی کاربردی و سازمانهای شهرداری (0)