خانم مهدیه حق شناس

Mahdieh Haghshenas

Researcher ID: (461901)

2
1
1
1
1

مقالات بین المللی خارج از کشور

  •  Comparative Study of Two Therapeutic Performances: Poor Theatre and Zar Ritual, International Conference on Civil Engineering, Architecture, Art and Urban Design, BE-00048-AB. (Accepted) https://www.7iccacs.ir/en/

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

  • مهدیه حق شناس، مسعود دلخواه، (1402). مونتاژی سلطه طلبانه در تئاتر مشارکتی: یوجنیو باربا، نشریه تئاتر، 9(91)، 57-67. magiran.com/p2607767 Mahdieh Haghshenas, Masoud Delkhah , (2023). Autocratic Montage in a Communal Theatre: Eugenio Barba, Theater, 9(91), 57-67. magiran.com/p2607767 (1402)

تالیفات

  • کتاب : مونتاژ در تئاتر/ Montage in Theatre (ارشدان/ Arshadan) - 1401 - فارسی

سوابق شغلی و تخصصی

  • ترجمه کتاب: این ها خاطرات من نیستند/ www.nlai.ir:Book Translation (2023)