آقای دکتر یاسر خرمی

Dr. Yaser Khorrami

دکترای مهندسی برق الکترونیک

Researcher ID: (444345)

3
1
1
2
1
15
24

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

 • Tb/s all-optical nonlinear switching using SOA based Mach-Zehnder interferometer June 2014Scientia Iranica 21(3):843-852 (2014)

تالیفات

 • کتاب سوییچینگ نوری با استفاده از تقویت‌کننده نیمه‌رسانا (آموزشی تالیفی ارشدان) - 1397 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار صنعتی در رئیس اداره طراحی و مهندسی شبکه های ماهواره ای(سازمان فضایی ایران) (1390-1391)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • Data Visualization - Kaggle Academy (2023)
 • Intro to Machine Learning - Kaggle Academy (2023)
 • Pandas - Kaggle Academy (2023)
 • Python - Kaggle Academy (2023)
 • درک برنامه نویسی - مکتب خونه (2022)
 • OSA Reviewer Certification Course - USA (2021)
 • certificate-of-completion-for-introduction-to-julia - Julia Academy (2021)
 • certificate-of-completion-for-getting-started-with-juliaacademy - Julia academy (2021)
 • ICT ACCESSIBILITY: THE KEY TO INCLUSIVE COMMUNICATION - International TelecommunicationUnion (ITU) (2018)
 • FOR SUCCESSFULLY COMPLETING ALL MODULES OF THE E-LEARNING COURSE ON RECOMMENDATION ITU-T A.1: WORKING METHODS OF ITU-T STUDY GROUPS - International TelecommunicationUnion (ITU) (2018)
 • UN-Correspondence Writing-Certificatoin - United Nations (UN) (2018)
 • United Nations/Austria/European Space Agency Symposium 2011 on Space applications to Support the Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development - Graz, Austria (2011)
 • “International Telecommunication Union (ITU) in Geneva - Switzerland-Geneva (2011)
 • Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS) - Switzerland-Geneva (2011)
 • Asia Pacific Space Cooperation Organization (APSCO) in china - china (2011)

سایر موارد

 • PhD Thesis: Development of numerical methods for analysis of space/time periodic optical structures (19.54/20) - 2022
 • MSc Thesis: SOA- based Mach-Zehnder All-optical switching (19.25/20) - 2011