معصومه عشریه

Researcher ID: (438867)

5
8
2
3
24
5

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو پیوسته انجمن زیست شناسی ایران
 • عضو پیوسته جنین شناسی و بیولوژی تولیدمثل ایران
 • عضو عادی دبیران زیست شناسی تهران
 • عضو عادی انجمن کشت سلول و بافت گیاهی
 • پژوهشگر باشگاه پژوهشگران جوان

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تحصیلات تخصصی

 • کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری- گرایش سلولی و تکوینی دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر1390-1392
 • کارشناسی زیست شناسی عمومی آزاد اسلامی قائمشهر1383-1387

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در تدریس زیست فناوری (1396-1405)
 • سابقه تدریس در تدریس زیست شناسی (1395-1405)
 • سابقه کار دانشگاهی در کارشناس پژوهش دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ساری (1401-1405)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • 17th Royan International Congress on Reprodactive biomedicine - Royan Institute Iran (2016)
 • کنگره بین المللی بیولوژی تولیدمثل رویان - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران (2016)
 • Initial Concept & Preliminary Assessment of Sexual Dysfunctions - Dr Kokab Internatinal Institute for Counseling (2011)
 • آشنایی با اصول نگارش طرح درس - مرکز مطالعات و توسعه آموزش در پردیس بیمارستان ولیعصر قائمشهر (1401)
 • وبینار تخصصی دبیران زیست شناسی کشور، پسا کرونا - انجمن علمی آموزشی دبیران زیست شناسی تهران، (1401)
 • کنفرانس دوسالانه دبیران زیست شناسی ایران - آموزش زیست شناسی و توسعه پایدار (1400)
 • وبینار مبانی فیزیولوژی دستگاه گردش خون - انجمن علمی آموزشی دبیران زیست شناسی شهر تهران (1400)
 • کاریوتایپ - آزمایشگاه ژنیران تهران (1396)
 • نرم افزار SPSS - انجمن جنین شناسی ایران (1396)
 • کشت سلول و بافت و بازیابی در گیاهان - پارک علم و فناوری مازندران (1396)
 • فریز اسپرم، فریز تخمک و فریز جنین، آشنایی با بررسی شکست Dna اسپرم و بلوغ اسپرم - بیمارستان اکبرآبادی با همکاری انجمن جنین شناسی ایران (1396)
 • انتقال جنین در موش آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری انجمن جنین شناسی ایران (1396)
 • انتقال جنین در موش آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری انجمن جنین شناسی ایران (1396)
 • آموزش دوره ی آندرولوژی - مرکز ناباروری بیمارستان خاتم الانبیا تهران (1395)
 • مبانی پیشرفته Real Time PCR با تکیه بر آنالیز و تفسیر - انستیتو پاستور ایران (1395)
 • طراحی پرایمر و پروب ریز RNA - انستیتو پاستور ایران (1395)
 • کاربرد تکنولوژی ویرایش ژنی با محوریت سیستم CRISRP/Cas9 - انستیتو پاستور ایران (1395)
 • بیوانفورماتیک کاربردی - انستیتو پاستور ایران (1395)
 • ISERB 2016 - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران (1395)
 • دومین کنگره بین المللی جنین شناسی و تولیدمثل - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران (1395)
 • IVF در موش آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری انجمن جنین شناسی ایران (1394)
 • PCR و کاربرد آن - پارک علم و فناوری مازندران (1393)
 • سومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی در بیماری های غیر واگیر، - دانشگاه علوم پزشکی بابل (1393)
 • رایانه کار - مرکز فنی و حرفه ای شهرستان قائمشهر (1388)