سید عقیل ابراهیمی

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

Researcher ID: (423821)

12
3
3
4

مقالات کنفرانسهای داخلی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • کارشناس نقشه برداری (1390-1395)
 • کارشناس نقشه برداری (1395-1399)
 • سابقه تدریس در تدریس دروس رشته مهندسی نقشه برداری (1401-تاکنون)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • ساج اتوماتیک در رسم حوضه آبخیز - دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد (1393)
 • استفاده از تصاویر راداری در مطالعات محیطی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد (1393)
 • استفاده از تصاویر ماهواره ای ASTER جهت استخراج جزایر حرارتی و DEM - دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد (1393)
 • مدل کاربری زمین و پوشش اراضی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد (1393)

سایر موارد

 • فعالیت در رشته سنجش از دور
 • فعالیت در زمینه تولید محتوا در صنعت توریسم و گردشگری
 • فعالیت در زمینه سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • عضو کمیته فنی و داور مقالات تخصصی در زمینه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی