خانم صدیقه حمادی

sedigheh hemadi

کارشناس ارشد دانشکده ی کارفرینی دانشگاه تهران

Researcher ID: (419009)

10
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • oxfordcert universal academy.feb 2023 - کنفرانس بین المللی (2023)