احسان قضاوی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

Researcher ID: (388356)

14
2
1
3
18
2

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو انجمن روانشناسی آمریکا (APA)
 • عضو انجمن روانشناسی ایران (IPA)

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

 • کتاب مفهوم‌پردازی موردی مشارکتی کار مؤثر با مراجعان در درمان شناختی رفتاری (انتشارات ارجمند) - 1402 - فارسی

سوابق شغلی و تخصصی

 • مربی بیمارستان اعصاب و روان فارابی اصفهان (تاکنون)
 • سابقه تدریس در مدرس دوره های تخصصی آزمون های روانشناختی (تاکنون)
 • سابقه تدریس در مدرس دوره های پایان نامه و مقاله نویسی (تاکنون)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • درمان فراشناختی (MCT) - پرفسور اصغر آقایی (1402)
 • درمان شناختی رفتاری (CBT) - دکتر فاطمه ایزدی (1402)
 • کارگاه تربیت مربی مهارتهای زندگی - مرکز روانشناختی فام (1402)
 • کارگاه آسیب شناسی روانی یکپارچه نگر - مرکز روانشناختی بامداد (1402)
 • نهمین همایش بین المللی علوم شناختی - موسسه آموزش عالی علوم شناختی (1401)
 • ذهنی سازی - پرفسور محمدرضا عابدی (1401)
 • راهنمایی و شماوره تحصیلی شغلی:چالش ها و راهبردها - پرفسور عبدالله شفیع ابادی (1401)
 • درمان هیجان مدار (EFT) - دکتر پیمان طاهری (1401)
 • درمان یکپارچه نگر - دکتر سیدحمید آتش پور (1400)
 • دوره جامع آزمون SWAP - دکتر زهرا جعفری (1400)
 • تشخیص و ارزیابی بالینی - دکتر سیدحمید آتش پور (1399)
 • تربیت مشاور مقدماتی - دکتر سیدحمید آتش پور (1399)
 • پرسشگری سقراطی در درمان - دکتر سیدحمید آتش پور (1399)
 • دوره جامع آزمون NEO - دکتر فاطمه ایزدی (1399)
 • دوره جامع آزمون MMPI - دکتر فاطمه ایزدی (1399)
 • تربیت مربی زبان انگلیسی (TTC) - دانشگاه ازاد واحد اصفهان (1397)
 • زبان جهانگردی (TOURISM) - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (1397)
 • آموزش مقدماتی تکنسین داروخانه - جهاد دانشگاهی واحد اصفهان (1396)