آقای آیت عموزاده

ayat amouzadeh

مدرس دانشگاه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (388322)

7
1
5

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو انجمن حسابداری ایران
  • عضو انجمن حسابرسی داخلی ایران
  • عضو انجمن آمار ایران
  • عضو انجمن حسابداران خبره ایران
  • عضو پیوسته انجمن اقتصادایران (انجمن اقتصادانان سابق کشور )

مقالات کنفرانسهای داخلی