آقای امید رضا سبحانی جانبهان

Omid reza Sobhani

Researcher ID: (374328)

18
1
2
2
1
12
5

مقالات کنفرانسهای داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

 • تاثیر فناوری و آموزش مجازی بر دانشگاه فرهنگیان (1401)
 • مساله حجاب در مدارس دخترانه (1400)

تالیفات

 • کتاب فلسفه آموزش و پرورش (انتشارات نوروزی) - 1402 - فارسی
 • کتاب آموزش و پرورش(از سنت تا نوآوری) (نوروزی/گرگان) - 1402 - فارسی

تحصیلات تخصصی

جوایز و افتخارات

 • دومین مجمع نخبگانی معلمان استان گلستان (1402)
 • نماینده تشکل جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کشور (1402)
 • دبیر جامعه اسلامی دانشجویان فرهنگیان خراسان رضوی (1401)
 • نماینده تشکل جامعه اسلامی دانشجویان فرهنگیان کشور (1401)
 • شورا مرکزی تعلیم وتربیت جنات (1401)
 • عضو هیئت رئیسه موسسه علمی،فرهنگی فخرا (1400)
 • دبیر کمیته رفاهی شورا صنفی فرهنگیان خراسان رضوی (1400)
 • عضو مجمع و عضو هیئت رئیسه مجمع فارغ التحصیلان سمپادی استان گلستان (1400)
 • فارغ التحصیل سمپاد (1400)
 • رتبه برتر المپیاد مدیریت (1398)
 • عضو شورامرکزی پایگاه بسیج برتر استان گلستان (1398)
 • کسب رتبه اول علوم آزمایشگاهی جشنواره خوارزمی (1394)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • دوره علمی،فرهنگی رهروان حاج قاسم سلیمانی - موسسه فخرا (1402)
 • آزمون وکسلر - دانشگاه فرهنگیان (1402)
 • یهود شناسی - دانشگاه فرهنگیان (1402)
 • جهاد تبیین - سازمان تبلیغات اسلامی (1401)
 • رویش - دانشگاه فرهنگیان (1401)