آقای فردین عیسوی

Fardin Isavi

دانشجوی کارشناسی حقوق

Researcher ID: (370558)

2
3
3
4
2

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • دبیرکل انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • دبیر سابق انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز

سوابق شغلی و تخصصی

 • مترجم زبان انگلیسی (1399-تاکنون)
 • سابقه تدریس در مدرس زبان انگلیسی (1399-تاکنون)
 • سابقه تدریس در تولید محتوای دیجیتال با محوریت حقوق (1401)

جوایز و افتخارات

 • جشنواره دانشگاهی حرکت، انجمن برتر در حوزه علوم انسانی (1402)
 • جشنواره دانشگاهی برتر، شایسته تقدیر در بخش انجمن آموزش محور (1402)
 • جشنواره بین‌المللی حرکت، برگزیده در بخش تولید محتوای دیجیتال (1400)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • teaching training course - دپارتمان ترجمه دانشگاه شهید بهشتی تهران (1400)
 • جرائم رایانه‌ای - انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز (1400)
 • روزنامه نگاری - دفتر نشریات دانشگاه شهید چمران اهواز (1400)
 • جرائم سایبری - پژوهشگاه قوه قضاییه (1399)

سایر موارد

 • فارغ التحصیل کانون زبان ایران