آقای مهندس شعیب منصوری

Engineer shoaib mansouri

Researcher ID: (369695)

2
1
1

تالیفات

  • کتاب تحقیق و توسعه پل های عرشه (انتشارات ناقوس) - 1401 - فارسی

تحصیلات تخصصی