آقای دکتر پوریا معصومی

Dr. pouria masoumi

دندانپزشک و دانشجوی ارشد اقتصاد

Researcher ID: (353684)

4
1
2
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • رئیس کمیسیون پزشکی اتحادیه انجمن های اسلامی اروپا

مقالات بین المللی خارج از کشور

  •  Epidemiological study of dental disease factors in young children

تالیفات

  • کتاب لبخند زیبا (ارشدان) - 1400 - فارسی
  • کتاب دوستی با دندان (ارشدان) - 1400 - فارسی
  • کتاب هنردست دندانپزشکی (ارشدان) - 1400 - فارسی
  • کتاب ابزار و تجهیزات دندان‌پزشکی (ارشدان) - 1400 - فارسی

تحصیلات تخصصی

  • دکتری حرفه ای دندانپزشکی روسیه2018-تاکنون

جوایز و افتخارات

  • قهرمان سه دور جهان
  • قهرمان دو دوره آسیا