خانم دکتر سمانه عباسی

Dr. samaneh abbasi

دکتری زبان و ادبیات فارسی

Researcher ID: (269896)

6
6
1
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

  • دانشنامه توصیفی نشریات ادبی از آغاز تا 1320 (1398)

تالیفات

  • کتاب مجموعه غزل شب بانو (ایجاز) - 1402 - فارسی