خانم دکتر مهرناز باشی زاده مقدم

Dr. Mehrnaz Bashizadeh Moghaddam

استادیار

Researcher ID: (247264)

4
2
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

تالیفات

  • پایان نامه حیات انسانی در رویکرد قرآنی؛ مراحل، گرایش ها، آسیب ها و تعارض ها (دانشگاه قرآن و حدیث) - 1397 - فارسی
  • کتاب هنر شناخت بچه ها (کتاب طه) - 1397 - فارسی