آقای دکتر ایو پورتر

Dr. Yves Porter

استاد دانشگاه اکس مارسی و عضو لابراتوار باستان شناسی مدیترانه قرون وسطی و مدرن

Researcher ID: (185596)

1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.