ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

کنفرانس های رادیولوژی، پزشکی هسته ای، تصویر برداری پزشکی

مرتب سازی با

1.

حوزه های تحت پوشش: رادیولوژی، پزشکی هسته ای، تصویر برداری پزشکی
تاریخ برگزاری: 19 آبان 1399 تا 22 آبان 1399
برگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی, دانشگاه شهيد بهشتي- پژوهشكده علوم و فناوري هاي پزشكي
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/06/15
ثبت نام: 1399/08/19

2.

حوزه های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), پزشکی, رادیولوژی، پزشکی هسته ای، تصویر برداری پزشکی, دندانپزشکی, بهداشت دهان و دندان
تاریخ برگزاری: 22 بهمن 1398 تا 25 بهمن 1398
برگزار کننده: انجمن علمی رادیولوژی دهان، فک و صورت, انجمن راديولوژي دهان، فك و صورت ايران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
ثبت نام: 1398/11/21

3.

حوزه های تحت پوشش: پزشکی, رادیولوژی، پزشکی هسته ای، تصویر برداری پزشکی, روانپزشکی, ریاضیات, علوم کامپیوتر, هوش مصنوعی, روانشناسی
تاریخ برگزاری: 17 مهر 1398 تا 19 مهر 1398
برگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی, دانشگاه شهيد بهشتي- پژوهشكده علوم و فناوري هاي پزشكي
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
ثبت نام: 1398/07/17

4.

حوزه های تحت پوشش: رادیولوژی، پزشکی هسته ای، تصویر برداری پزشکی
تاریخ برگزاری: 11 اردیبهشت 1398 تا 12 اردیبهشت 1398
برگزار کننده: آزمايشگاه ملي نقشه برداري مغز
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1397/12/03
ثبت نام: 1398/02/10

5.

حوزه های تحت پوشش: تصویربرداری پزشکی, رادیولوژی، پزشکی هسته ای، تصویر برداری پزشکی, تکنولوژی رادیولوژی و سونوگرافی
تاریخ برگزاری: 3 اردیبهشت 1398 تا 6 اردیبهشت 1398
برگزار کننده: انجمن علمی رادیولوژی ایران, انجمن راديولوژي ايران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

6.

حوزه های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), پزشکی, رادیولوژی، پزشکی هسته ای، تصویر برداری پزشکی
تاریخ برگزاری: 2 آذر 1397 تا 4 آذر 1397
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, انجمن علمي پزشكي هسته اي ايران, دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
شهر: یزد
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1397/07/20

7.

حوزه های تحت پوشش: رادیولوژی، پزشکی هسته ای، تصویر برداری پزشکی
تاریخ برگزاری: 18 مهر 1397 تا 19 مهر 1397
برگزار کننده: آزمايشگاه ملي نقشه برداري مغز
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

8.

حوزه های تحت پوشش: رادیولوژی، پزشکی هسته ای، تصویر برداری پزشکی
تاریخ برگزاری: 26 تیر 1397 تا 29 تیر 1397
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی, دپارتمان طب اورژانس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
شهر: قرچک
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

9.

حوزه های تحت پوشش: رادیولوژی، پزشکی هسته ای، تصویر برداری پزشکی, تکنولوژی رادیولوژی و سونوگرافی
تاریخ برگزاری: 19 اردیبهشت 1397 تا 20 اردیبهشت 1397
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان
شهر: رفسنجان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

10.

حوزه های تحت پوشش: تصویربرداری پزشکی, رادیولوژی، پزشکی هسته ای، تصویر برداری پزشکی, تکنولوژی رادیولوژی و سونوگرافی
تاریخ برگزاری: 11 اردیبهشت 1397 تا 14 اردیبهشت 1397
برگزار کننده: انجمن علمی رادیولوژی ایران, انجمن علمي راديولوژي ايران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
ثبت نام: 1397/01/15

پشتیبانی