ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

کنفرانس های ادبیات

مرتب سازی با
تعداد نتایج در هر صفحه
صفحه از 10 | نمایش صفحه بعدی

1.

حوزه های تحت پوشش: ادبیات
تاریخ برگزاری: 9 آذر 1399 تا 9 آذر 1399
برگزار کننده: انجمن علمي پژوهشي دانش پژوهان بوعلي سينا با مشاركت مركزهمايش ها و كنفرانس هاي فرازانديشان بوعلي سينا
شهر: همدان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/09/01

2.

حوزه های تحت پوشش: زبان و زبان شناسی, ادبیات
تاریخ برگزاری: 30 مهر 1399 تا 30 مهر 1399
برگزار کننده: دبيرخانه دائمي كنفرانس
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/07/05

3.

حوزه های تحت پوشش: آموزش, ادبیات
تاریخ برگزاری: 31 شهریور 1399 تا 31 شهریور 1399
برگزار کننده: فناوری های بومی ایران, انجمن علمي فناوري هاي بومي ايران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/06/15

4.

حوزه های تحت پوشش: زبان و زبان شناسی, ادبیات
تاریخ برگزاری: 26 شهریور 1399 تا 26 شهریور 1399
برگزار کننده: مركز بين المللي همايشها و سمينارها
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/05/24

5.

حوزه های تحت پوشش: آموزش, ادبیات
تاریخ برگزاری: 26 شهریور 1399 تا 27 شهریور 1399
برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد, گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي - انجمن علمي معلمان زبان و ادبيات فارسي خراسان
شهر: مشهد
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/05/31
نتیجه مقاله: 1399/06/15

6.

حوزه های تحت پوشش: ادبیات, تاریخ
تاریخ برگزاری: 25 شهریور 1399 تا 25 شهریور 1399
برگزار کننده: شبكه دانشگاههاي مجازي جهان اسلام
شهر: گرجستان -شهر تفلیس
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/05/10

7.

حوزه های تحت پوشش: ادبیات
تاریخ برگزاری: 15 مرداد 1399 تا 15 مرداد 1399
برگزار کننده: شركت پويا انديشان علم و صنعت پارس با همكاري مراكز معتبر علمي
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/04/31
نتیجه مقاله: 1399/05/05
ثبت نام: 1399/05/07

8.

حوزه های تحت پوشش: زبان و زبان شناسی, ادبیات
تاریخ برگزاری: 18 تیر 1399 تا 18 تیر 1399
برگزار کننده: انجمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران و مركز توانمند سازي مهارتهاي فرهنگي و اجتماعي در جامعه
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/03/29

9.

حوزه های تحت پوشش: ادبیات
تاریخ برگزاری: 22 خرداد 1399 تا 23 خرداد 1399
برگزار کننده: دانشگاه کوثر, دانشگاه كوثر خراسان شمالي (ويژه خواهران)
شهر: بجنورد
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/02/30

10.

حوزه های تحت پوشش: ادبیات
تاریخ برگزاری: 15 اردیبهشت 1399 تا 15 اردیبهشت 1399
برگزار کننده: دانشگاه یزد, دانشگاه يزد
شهر: یزد
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/11/25
ثبت نام: 1398/11/25


برو به صفحه صفحه بعدی

پشتیبانی