ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

کنفرانس ها

مرتب سازی با
تعداد نتایج در هر صفحه
صفحه از 21 | نمایش صفحه بعدی

1.

حوزه های تحت پوشش: ورزش و تربیت بدنی
تاریخ برگزاری: 9 آذر 1399 تا 9 آذر 1399
برگزار کننده: انجمن علمي پژوهشي دانش پژوهان بوعلي سينا با مشاركت مركزهمايش ها و كنفرانس هاي فرازانديشان بوعلي سينا
شهر: همدان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/09/01

2.

حوزه های تحت پوشش: ادبیات
تاریخ برگزاری: 9 آذر 1399 تا 9 آذر 1399
برگزار کننده: انجمن علمي پژوهشي دانش پژوهان بوعلي سينا با مشاركت مركزهمايش ها و كنفرانس هاي فرازانديشان بوعلي سينا
شهر: همدان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/09/01

3.

حوزه های تحت پوشش: حسابداری, مدیریت (عمومی)
تاریخ برگزاری: 9 آذر 1399 تا 9 آذر 1399
برگزار کننده: انجمن علمي پژوهشي دانش پژوهان بوعلي سينا با مشاركت مركزهمايش ها و كنفرانس هاي فرازانديشان بوعلي سينا
شهر: همدان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/09/01

4.

حوزه های تحت پوشش: گیاه شناسی
تاریخ برگزاری: 22 خرداد 1399 تا 22 خرداد 1399
برگزار کننده: مركزهمايش ها وكنفرانس هاي فرازانديشان بوعلي سينا
شهر: همدان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/03/17

5.

حوزه های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی)
تاریخ برگزاری: 22 خرداد 1399 تا 22 خرداد 1399
برگزار کننده: مركزهمايش ها وكنفرانس هاي فرازانديشان بوعلي سينا
شهر: همدان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/03/17

6.

حوزه های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی), جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه
تاریخ برگزاری: 22 خرداد 1399 تا 22 خرداد 1399
برگزار کننده: مركزهمايش ها وكنفرانس هاي فرازانديشان بوعلي سينا
شهر: همدان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/03/17

7.

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی, محیط زیست (عمومی)
تاریخ برگزاری: 22 خرداد 1399 تا 22 خرداد 1399
برگزار کننده: مركزهمايش ها وكنفرانس هاي فراز انديشان بوعلي سينا
شهر: همدان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/03/17

8.

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی, علوم رفتاری و اجتماعی
تاریخ برگزاری: 22 اسفند 1398 تا 22 اسفند 1398
برگزار کننده: دبيرخانه دائمي كنفرانس
شهر: همدان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
نتیجه مقاله: 1398/12/15
ثبت نام: 1398/12/19

9.

حوزه های تحت پوشش: علوم زمین, محیط زیست (عمومی)
تاریخ برگزاری: 15 اسفند 1398 تا 15 اسفند 1398
برگزار کننده: دبيرخانه دائمي كنفرانس
شهر: همدان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/12/01
نتیجه مقاله: 1398/12/06

10.

حوزه های تحت پوشش: علوم اجتماعی, اقتصاد و دارائی, حسابداری, مدیریت (عمومی)
تاریخ برگزاری: 11 اسفند 1398 تا 11 اسفند 1398
برگزار کننده: دبيرخانه دائمي كنفرانس
شهر: همدان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/11/27
نتیجه مقاله: 1398/12/03
ثبت نام: 1398/12/08


برو به صفحه صفحه بعدی

پشتیبانی